Työterveyshuollon asiantuntijakoulutus optikoille, 2 op


Tarvitsetko valmiudet toimia työnäön asiantuntijana työterveyshuollossa? Koulutus on työterveyshuoltolain mukaista työterveyshuoltoon pätevöittävää koulutusta, jota edellytetään kaikilta asiantuntijatehtävissä toimivilta henkilöiltä.

Kenelle

Koulutus sopii sinulle, joka olet optikko tai optometristi.

Sisältö

Koulutuksessa käsitellään työterveyshuollon toimintaa, sitä ohjaavia säädöksiä ja ohjeita sekä niiden merkitystä käytännön työterveyshuoltotoiminnassa.

Lähiopetuksessa perehdytään työnäkemisen, työpaikan ja työympäristön ergonomiaan, näkökuorman arviointiin, erityistyölasien tarpeen määrittelyyn, näön erityistutkimuksiin ja näönsuojelutoimintaan.

Koulutukseen sisältyy kehittämistehtävä, jota varten tarvitset omalta työpaikaltasi yhden haasteellisen tai ongelmallisen näöntutkimustapauksen. Koulutuksen aikana tapaukset käsitellään yksityiskohtaisesti ja niihin pyritään löytämään mahdollisimman toimivat ratkaisut, joita voit jälkeenpäin soveltaa omassa työssäsi.

Toteutus

Koulutus toteutetaan Metropolian ja Työterveyslaitoksen yhteistyönä. Opetusmenetelminä ovat asiantuntijaluennot, keskustelut ja ryhmätyöt.

Koulutus muodostuu neljästä lähiopetuspäivästä sekä verkko-opinnoista. Verkkomateriaalit luetaan ja tentitään ennen lähijaksoa olevan etäopintojakson aikana.

Ennen koulutusta tehdään ennakkotehtävä "mielenkiintoinen asiakastapaukseni", jossa asiakkaan näkemisen ongelmat olivat haasteelliset. Ennakkotehtävä palautetaan sähköisesti lomakkeella, johon löytyy linkki ilmoittautumislomakkeen lopusta.

Kouluttajat

lehtori Juha Päällysaho, Metropolia Ammattikorkeakoulu
erityisasiantuntija Mika Nyberg, Työterveyslaitos 

Hinta

Koulutuksen hinta on 1200 €.* 

Aika, paikka ja ilmoittautuminen

Helsinki 28.11.–1.12.2016

Koulutus on täynnä. Seuraava koulutus järjestetään keväällä/syksyllä 2017.

Metropolia Ammattikorkeakoulu, Mannerheimintie 172, 00300 Helsinki

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Osallistujamäärä on rajoitettu, osallistujat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Kopiot tutkintotodistuksesta ja optikon laillistuspaperista tulee toimittaa kouluttajille koulutuksen aikana.

 

Materiaalit

Nämä julkaisut muodostavat etäopintojakson lukutehtävän ja tentitään verkkotentillä.

1) Työturvallisuuslaki

2) Työterveyshuoltolaki ja -asetus

3) Riskienarviointi -ohjekirjanen, Työsuojeluhallinto

4) Henkilösuojainten valinta ja käyttö työpaikalla, Työsuojeluhallinto

5) Työterveyshuolto näyttöpäätetyössä -ohje, Työterveyslaitos

6) Näyttöpäätetyö -ohjekirjanen, Työsuojeluhallinto

 

Lisätietoja

Käytännön asiat
Irina Tikka, suunnittelija
p. 040 672 5583 
irina.tikka(at)metropolia.fi

Sisältökysymykset
Juha Päällysaho, vastuukouluttaja
p. 040 641 8270
juha.paallysaho(at)metropolia.fi

 

Peruutusehdot

Pyydämme ilmoittamaan peruutuksista kirjallisesti suunnittelijalle (3) viikkoa ennen koulutuksen alkua. Tämän jälkeen tapahtuvista peruutuksista veloitamme täyden hinnan. Esteen sattuessa osallistujan voi vaihtaa.


* Koulutus on AVL 39–40 §:ssä tarkoitettu arvonlisäveroton koulutuspalvelu. Hintaan lisätään arvonlisävero, jos AVL tai sen tulkinta muuttuu koulutuksen toteutusaikana.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.