2020-luvun rakennusten LVI-ratkaisut - täydennyskoulutus talotekniikan ammatillisille opettajille

Uutuus! Verkko-opetuspainotteinen 15 op koulutuskokonaisuus talotekniikan opettajille lähes nollaenergiarakentamisesta LVI-tekniikan näkökulmasta. Koulutus tukee talotekniikan perustutkinnon sekä näyttötutkintojen elokuussa 2015 voimaan astuneiden uusiutuvien energiatekniikoiden tutkinnon osien toimeenpanoa.

Kohderyhmä

Talotekniikan perustutkinnon ammatilliset opettajat ja aikuiskoulutuskeskuksien talotekniikan kouluttajat.

Sisältö

Koulutus koostuu kolmesta 5 op opintojaksosta:

  • Lähes nollaenergiarakentaminen, 5 op (maaliskuu 2016 - toukokuu 2016)
  • LVI-järjestelmät ja -laitteet, 5 op (toukokuu 2016 - syyskuu 2016)
  • Hybridijärjestelmät, 5 op (syyskuu 2016 - joulukuu 2016)

Opintojaksoista kaksi (Lähes nollaenergiarakentaminen, LVI-järjestelmät ja laitteet) soveltuu Metropolia Ammattikorkeakoulun LVI-insinööritutkinnon ja yksi (Hybridijärjestelmät) talotekniikan ylemmän AMK-tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin.

Ajankohta ja toteutustapa

Koulutus on verkko-opetuspainotteinen ja siinä on yhteensä 7 lähiopetuspäivää. Toteutuksen lähipäivät ovat ti 1.3., pe 1.4. to-pe 19.-20.5., to-pe 29.-30.9. ja pe 9.12.2016.

Lähijaksojen välillä opiskelijat tekevät etätehtäviä ja harjoitustöitä, joista osassa käytetään verkko-opetustyökaluja. Osallistujat saavat opintojakson päättyessä käyttöönsä kollegoidensa jaksolla laatimat sovitut aineistot. Työskentelytapa kehittää samalla osallistujien verkko-opetusvalmiuksia.

Paikka

Koulutuksen lähipäivät toteutetaan Metropolia Ammattikorkeakoulun tiloissa pääkaupunkiseudulla. Tarkempi paikka ilmoitetan myöhemmin.

Kouluttajat

Kouluttajina lähijaksoilla toimivat Metropolian yliopettajat ja lehtorit sekä vierailevina luennoitsijoina eri osa-alueiden parhaimmat asiantuntijat ja työelämälähtöisyyden monipuolistamiseksi alalla toimivat laitetoimittajat ja asennusyritykset.

Hinta ja ilmoittautuminen

Koulutus on osallistujille maksuton ja toteutetaan Opetushallituksen rahoituksella.

Ilmoittaudu 19.2.2016 mennessä. Ilmoittautuminen on sitova. Vielä muutama vapaa paikka!

Osallistujamäärä on rajattu 30 henkilöön.

Lisätietoja

suunnittelija Aija Saarinen
puh. 040 507 2831
aija.saarinen metropolia fi

 

 

Ole nopea!

Ilmoittaudu

Peruutusehdot

Pyydämme ilmoittamaan peruutuksista kirjallisesti suunnittelijalle viimeistään ilmoittautumisajan päättymiseen 31.1.2016 mennessä. Tämän jälkeen tapahtuvista peruutuksista tai peruuttamatta jättämisestä peritään 150 € peruutusmaksu.

Esteen sattuessa osallistujan voi vaihtaa.

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Kiinteistö- ja talotekniikan osaamisalue