Kokemuksia ensimmäisestä tietomallikoordinaattorikoulutuksesta

Ensimmäiset 18 tietomallikoordinaattoriopiskelijaa saivat opinnot päätökseen 2.6.2016. Koulutukseen osallistujat olivat eri rakennusalan toimialoista, edustaen talo- ja infrarakentamista sekä talotekniikkaa.

Osallistujat kommentoivat oppimistaan:

"Tärkeää oli oppia se, että ei ole vain yhtä tapaa toimia tietomallikoordinaattorina. Koordinaattorin tehtäväsisällöt vaihtelevat hankkeen mukaan ja tehtävät tulevat muuttumaan yleisen tietotason ja osaamisen kehittyessä."

"Parasta kurssilla oli eri alojen vierailevat esiintyjät. Heiltä sai kuulla näkemyksiä eri aloilta ja käytännön kokemuksia, hyviä ja huonoja."

"Tärkeintä mielestäni oli kokonaisuuden ymmärtäminen ja eri näkökulmien hahmottaminen."

"Pidin erittäin hyödyllisenä myös eri alojen ohjelmistojen läpikäyntiä. Vaikka ohjelmistoihin ei kovin syvällisesti keretty perehtymään, pintaraapaisu niiden perustoimintoihin, mahdollisuuksiin ja rajoitteisiin oli hyödyllinen. Vaikka itselläni onkin käyttökokemusta esim. Teklasta ja ArchiCadista, opin niistä silti uutta. Solibrin käyttöharjoitukset ja ohjeistus olivat erittäin hyvää ja tarpeellista."

Opiskelijatarinat

Janne Kurtti, tietomalliasiantuntija, arkkitehti
UKI Arkkitehdit Oy

Mikä oli tärkein koulutuksessa oppimasi asia?

Tärkein oppimani asia on oikeanlaisen tietomallisuunnitelman ja ohjeistuksen laatiminen. Koulutuksessa tuotiin vahvasti esille se, kuinka tärkeää on tietomallintamisen tavoitteiden määrittelyn lisäksi mallintamisen ja menetelmien huolellisen ohjeistuksien laatiminen yhteistyössä projektin muiden osapuolten kanssa heti projektin alussa.

Tietomalliasiantuntijana toimimiseen sisältyy yllättävän paljon tietoa. Koulutus antoi laajan kattauksen alan ymmärrystä monista eri näkökulmista.

Mitä hyötyä koulutuksesta on ollut sekä oman työsi että työyhteisösi kannalta?

Koulutuksesta on ollut todella paljon hyötyä omassa työssäni. Toimistossamme on suuria hankkeita, joissa on hyödynnetty tietomallintamista.  Nykyään lähes kaikki projektimme ovat jollain tasolla tietomallintamista. Koulutuksen avulla saimme erinomaiset työkalut kehittää menetelmiämme entistä paremmaksi.

Kenelle suosittelisit koulutusta?

Tietomalliasiantuntijoita tullaan lähivuosina tarvitsemaan paljon. Suosittelen koulutusta projektin vetäjille, eri alojen suunnittelijoille, tilaajille, rakennusliikkeille ja kaikille rakennus- tai infrarakentamisen kanssa tekemisissä oleville, jotka ovat innostuneita oppimaan ja kehittämään uusia menetelmiä.

Evita Valkama, rakennusinsinööri, tietomalliasiantuntija
Rakennusliike U. Lipsanen Oy

Mikä oli tärkein koulutuksessa oppimasi asia?
Tärkeintä oli kokonaisuuden ymmärtäminen ja eri näkökulmien hahmottaminen. Tietomallikoordinaattorin tehtävät tuntuvat vielä hakevan paikkaansa, mutta kurssilla opimme mitä kaikkea tehtäviin voisi sisältyä.

Tärkeää oppia oli myös se, miten koko tietomallipohjaisen prosessin tulisi muuttua perinteisestä rakentamisprosessista. Hankkeen alkuvaihe, yhteistyön merkitys ja asenteiden muutos ovat erittäin tärkeässä roolissa.

Mitä hyötyä koulutuksesta on ollut sekä oman työsi että työyhteisösi kannalta?
Omassa työssäni koulutus on näkynyt parhaiten oman näkökannan laajenemisessa. Ymmärrän paremmin muita osapuolia.

Omassa työssä haasteena on se, kun tulemme urakoitsijana usein mukaan vasta kun suunnittelu ja mallinnus ovat jo pitkällä.  Siinä vaiheessa emme enää pysty vaikuttamaan tietomallien tasoon ja sisältöön, eikä meillä usein sopimussuhteidenkaan puitteissa ole siihen mahdollisuutta. Koulutus kuitenkin auttaa meitä käynnistämään KVR-hankkeita ja ohjeistamaan suunnittelijoita sellaisissa hankkeissa, joissa olemme mukana jo aikaisemmassa vaiheessa.

Koulutus auttaa meitä myös kehittämään omaa BIM-strategiaa ja –prosessia. Tulevaisuudessa on myös mahdollisuus tarjota tietomallikoordinaattorin palveluita.

Kenelle suosittelisit koulutusta?
Suosittelen koulutusta kaikille aiheesta kiinnostuneille, kaikilta talorakennuksen aloilta, suunnittelijoille, urakoitsijoille ja konsulteille. Oppia voi hyvin hyödyntää monenlaisessa työssä, vaikka tarkoituksena ei olisikaan toimia toimia koko hankkeen tietomallikoordinaattorina.