Kosteusvaurion kuntotutkija (KVKT)

Kosteusvaurion kuntotutkijan (KVKT) koulutus vastaa sisällöltään Sosiaali- ja terveysministeriön 15.5.2015 voimaan astuneen asumisterveysasetuksen mukaisia Kosteusvaurion kuntotutkijan valmentavan koulutuksen vaatimuksia. Koulutuksella on FISE Oy:n hyväksyntä.

KVKT-koulutus on laajuudeltaan vähintään 27 op. KVKT -koulutus sisältää sekä KVKT-koulutukseen suunniteltuja sisäympäristöopintoja, että korjausrakentamisen YAMK-opintoja sekä juridiikkaa. YAMK-opinnot on merkitty opintojaksojen perään *-merkillä.                                                                                                 

Opintojen sisältö

SISÄILMAN EPÄPUHTAUDET, TERVEYSVAIKUTUKSET, TUTKIMINEN, TORJUNTA, ILMANVAIHTO JA ILMASTOINTITEKNIIKKA, 15 op                   

 • Sisäilmakemia, 5 op                                                            
 • Mikrobiologinen sisäympäristö, 5 op                                   
 • Ilmastointitekniikka ja sisäilmasto, 5 op       
                          

RAKENNUSFYSIIKKA JA FYSIKAALISET OLOSUHTEET, 5 op

 • Rakennusfysikaalisen suunnittelun erikoisopintojakso, 5 op* tai
 • Rakennusfysiikka, 5 op

KUNTOTUTKIMUSMENETELMÄT JA RAKENNE‐ JA TUOTANTOTEKNIIKKA, 10 op (-15 op)

 • Rakenteiden vaurioituminen ja kuntotutkimusmenetelmät, 5 op*
 • Rakennushistoria ja vanhat rakenteet 5 op* suoritettava vähintään 4 op (rakennetekniikka)
 • Rakennusten korjaustekniikka 5 op*, suoritettava vähintään 1 op (tuotantotekniikka)

 JURIDIIKKA, 2 op

 • Juridiikka, 2 op

NÄYTTÖTYÖ

Käytännön toteutus

Koulutuksessa on opetusta 8h/opintopiste eli käytännössä yksi koulutuspäivä opintopistettä kohden. Lisäksi opintoihin kuuluu itseopiskelua, oppimistehtäviä, harjoitustöitä ja tenttejä. Koulutuksen päätteeksi opiskelijat osoittavat näyttötyöllä hallitsevansa koulutuksessa käydyn sisällön.

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu henkilöille, jotka ovat tarvitsevat työssään pätevyyden toimia kosteusvaurion kuntotutkijana tai haluavat muutoin päivittää osaamista aiheesta.  Vaadittu pohjakoulutus on sama kuin pätevyyden hakukriteereissä. Pätevyyttä haettaessa tutkinnon tulee olla talonrakentamisen alalla suoritettu:

 • korkeakoulututkinto tai
 • aiempi ammatillisen korkea-asteen tutkinto tai sitä vastaava tutkinto tai
 • aiempi teknikon tai sitä vastaava tutkinto.


Lisäksi FISE-pätevyyttä haettaessa edellytetään vähintään 3 vuoden työkokemusta rakennuksen kuntoon ja terveyshaittoihin liittyvissä tutkimustehtävissä. Tehtävät voivat sisältää rakennusfysiikkaan, sisäympäristön epäpuhtauksiin tai ilmanvaihtoon liittyvien mittauksien ja näytteenottojen tekemistä, avustamista kosteusvaurion kuntotutkimuksissa ja raporttien laadinnassa. Kokemuksen pitää olla monipuolista kattaen kosteusvaurion kuntotutkijan eri aihe- ja osa-alueet.

Työkokemuksen puute ei ole este koulutukseen osallistumiselle, mutta työkokemus tulee olla hankittuna pätevyyttä haettaessa. Pätevyyttä tulee hakea viiden vuoden sisällä valmentavan koulutuksen päättymisestä. Lisätietoja KVKT-pätevyydesta ja sen hakemisesta FISE:n sivuilta.

Lisätietoja

Osaamisaluepäällikkö Jorma Säteri
puh. 040 548 5429, jorma.sateri metropolia fi

Suunnittelija Aija Saarinen
puh. 040 507 2831,aija.saarinen metropolia fi

 

 

 

Tarjolla tällä hetkellä vain yrityskoulutuksena!

Voit tilata yrityksellesi koko KVKT-paketin tai osia siitä. Voimme myös kerätä ryhmän kahden tai kolmen yrityksen yhteiskoulutukseen. Ota rohkeasti yhteyttä!

Kiinteistö- ja talotekniikan osaamisalue