Rakennusautomaatioasiantuntija, 15 op


Haluatko laajentaa osaamistasi kiinteistöjen hallintajärjestelmien pariin? Tarvitsetko työssäsi enemmän ymmärrystä nykypäivän automaatiojärjestelmistä? Hanki lisäkoulutusta tulevaisuuden alalle!

Hyöty osallistujalle

Koulutus antaa ymmärryksen nykyaikaisista kiinteistöjen hallintajärjestelmistä ja mahdollistaa toimimisen alan suunnittelu-, toteutus- tai käyttöpalveluiden parissa. Koulutus antaa valmiuden toimia myös järjestelmäintegraattorina rakennusautomaatiojärjestelmien suunnittelussa, toteutuksessa ja käytössä.

Sisältö

Rakennusautomaatiojärjestelmien toimintaperiaatteet ja rakenne

 • Rakennusautomaatiojärjestelmän toimintaperiaatteet ja rakenne
 • Rakennusten energiatehokkuuden parantaminen rakennusautomaation avulla
 • Järjestelmäintegraatio
 • Suunnitteluasiakirjat ja projektidokumentaatio
 • Rakennusautomaatiojärjestelmien ohjelmoinnin perusteet
 • Rakennusautomaatiojärjestelmien tietoturvallisuus

 Väylätekniikka

 • Verkottunut valaistuksen automaatio
 • Väylätekniikkaa käyttävän automaatiojärjestelmän rakenne ja toimintaperiaatteet
 • Järjestelmäintegraatio
 • Järjestelmän suunnittelu, toteutus, käyttöönotto ja dokumentaatio
 • Ohjelmointityökalut

 Rakennusautomaation energiatehokkuus ja elinkaarilaskenta

 • Rakennusautomaation energiatehokkuutta koskevat standardit
 • Elinkaarilaskennan menetelmät
 • Rakennusautomaation energiatehokkuusvaikutusten simulointi
 • Etäkäyttö ja sen toteutusmahdollisuudet
 • Energian kulutuksen jousto

IoT ja uudet mahdollisuudet

 • IoT:n perusteet ja sen soveltamismahdollisuudet
 • Big Datan ja pilvipalveluiden käyttö rakennusautomaatiojärjestelmän toiminnan analysoinnissa
 • Ennakoivat sovellukset

Toteutustapa

Koulutukseen sisältyy 15 lähipäivää, oppimistehtäviä sekä omaan työhön liittyvä kehittämistehtävä. Koulutus on YAMK-tasoinen.

Aika ja paikka

Koulutuksen lähipäivät toteutetaan lukuvuoden 2018-2019 aikana seuraavasti:

Syksy: ke 26.9., 10.10., 24.10., 7.11., 21.11. ja 12.12.2018
Kevät: ke 16.1., 30.1., 13.2., 6.3., 20.3., 3.4., 10.4., 8.5., 29.5.2019

Koulutuspäivät ovat klo 9-16.

Koulutus toteutetaan Metropolia Ammattikorkeakoulun Leppävaaran kampuksella, osoitteessa Vanha maantie 6, Espoo, keväällä mahdollisesti osin myös Metropolian Myllypuron kampuksella Helsingissä. Myös yritysvierailut ovat mahdollisia.

Kouluttajat

Koulutuksen vastuuvetäjänä toimii yliopettaja Lauri Heikkinen Metropolia Ammattikorkeakoulusta.

Mukana kouluttamassa myös:

 • Heikki Ihasalo, Granlund Oy, Aalto Yliopisto
 • Tero Laaksonen, Schneider Electric Oy
 • Veijo Piikkilä, Stateko Oy
 • Jukka Pirinen, Novotek Oy
 • Timo Silver, Integrio Oy
 • Jake Sorvisto, Schneider Electric Oy
 • Jarmo Tapio, Metropolia AMK
 • Mika Vuolle, EQUA Simulation Finland Oy

Hinta

5 490 € + alv 24 %. Mikäli osallistujia on samasta yrityksestä useampi kuin yksi, tarjoamme -10 % alennuksen toisesta osallistujasta eteenpäin

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu12.9.2018 mennessä.

Lisätietoja

Sisältöön liittyvät kysymykset:
Yliopettaja Lauri Heikkinen
Puh. 040 688 5598
lauri.heikkinen metropolia fi

Käytännön asioihin liittyvät kysymykset:
Suunnittelija Aija Saarinen
Puh. 040 507 2831
aija.saarinen metropolia fi

Rakennusautomaation merkitys kasvaa!

Rakennusautomaatiojärjestelmät ovat keskeisessä roolissa parannettaessa rakennusten olosuhteiden hallintaa ja energiatehokkuutta.

Uusiutuvaa energiaa hyödyntävät lämmityksen hybridijärjestelmät ja sähkön kysyntäjousto tuovat uusia haasteita LVIS-prosessien ja automaation yhteispelille.

Automaation väyläratkaisut kehittyvät ja IoT-tulee kenttälaitteisiin. Myös tele- ja turvajärjestelmiä integroidaan toimimaan yhdessä automaatiojärjestelmien kanssa, mikä edellyttää aukotonta tietoturvasta huolehtimista.

Kohderyhmä

Henkilöt, jotka toimivat tai haluavat toimia tulevaisuudessa rakennusautomaation parissa (suunnittelu, urakointi, ylläpito) ja haluavat lisätietoa tämän päivän rakennusautomaatio- ja kiinteistöjen hallintajärjestelmistä. Soveltuva pohjakoulutus on esimerkiksi talotekniikan, automaatiotekniikan tai sähkötekniikan insinööritutkinto tai vastaava.

Ole nopea!

Ilmoittaudu

Peruutusehdot

Pyydämme ilmoittamaan peruutuksista kirjallisesti suunnittelijalle ilmoittautumisajan päättymiseen 12.9. mennessä. Tämän jälkeen tapahtuvista peruutuksista veloitamme täyden hinnan. Esteen sattuessa osallistujan voi vaihtaa.

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Kysyttävää?

Ota yhteyttä

Kiinteistö- ja talotekniikan osaamisalue