Rakennusterveysasiantuntija (RTA)

Rakennusterveysasiantuntijan henkilösertifiointi ja siihen valmentava RTA-koulutus on suunniteltu tuottamaan alalle sisäilma-asioihin ja terveellisen sisäympäristöön kouluttautuneita erityisasiantuntijoita.

RTA-koulutus vastaa sisällöltään Sosiaali- ja terveysministeriön 15.5.2015 voimaan astuneen asumisterveysasetuksen mukaisia vaatimuksia ja sillä on VTT Expert Services Oy:n hyväksyntä. Koulutus on laajuudeltaan vähintään 45 op.

Opintojen sisältö

OSIOT A ja C. SISÄILMAN EPÄPUHTAUDET, TERVEYSVAIKUTUKSET, TUTKIMINEN, TORJUNTA ILMANVAIHTO JA ILMASTOINTITEKNIIKKA, 18 op

  • Sisäilmakemia, 5 op
  • Mikrobiologinen sisäympäristö, 5 op
  • Sisäilmatutkimusprosessin hallinta ja mikrobianalytiikka, 3 op
  • Ilmastointitekniikka ja sisäilmasto, 5 op (sisältää terveysvaikutukset, 2 op ja teoria ja tutkimusmenetelmät 3 op)

OSIO B. RAKENNUSFYSIIKKA, FYSIKAALISET OLOSUHTEET, KUNTOTUTKIMUSMENETELMÄT, RAKENNE‐ JA TUOTANTOTEKNIIKKA JA JURIDIIKKA, 14- 22 op

  • Rakennusfysikaalisen suunnittelun erikoisopintojakso, 5 op* tai Rakennusfysiikka, 5 op
  • Rakenteiden vaurioituminen ja kuntotutkimusmenetelmät, 5 op* suoritettava vähintään 4 op
  • Rakennushistoria ja vanhat rakenteet 5 op*, suoritettava vähintään 2 op (rakennetekniikka)
  • Rakennusten korjaustekniikka 5 op*, suoritettava vähintään 1 op (tuotantotekniikka)
  • Juridiikka, 2 op

OPINNÄYTETYÖ

Rakennusterveysasiantuntijan tulee tehdä vähintään 15 op:n laajuinen opinnäytetyö, jolla osoitetaan eri osa-alueiden merkityksen ymmärtäminen.

* Opinnot ovat osa Metropolian korjausrakentamisen YAMK-opintoja ja ne hyväksiluetaan, mikäli opiskelija on suorittanut Metropoliassa korjausrakentamisen YAMK-tutkinnon.

Käytännön toteutus

Koulutuksessa on lähiopetusta 8h/opintopiste eli käytännössä yksi koulutuspäivä opintopistettä kohden. Lisäksi opintoihin kuuluu itseopiskelua, oppimistehtäviä, harjoitustöitä ja tenttejä. Koulutuksen aikana opiskelijat tekevät opinnäytetyön, jolla he osoittavat RTA-koulutuksen aihealueen hallinnan. Koko koulutuksen suorittaminen vie aikaa noin 1,5-2 vuotta.

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita rakennusterveysasiantuntijan sertifikaatista tai koulutuksen sisällöistä muutoin.  Soveltuva pohjakoulutus on sama kuin sertifikaatin hakukriteereissä mainittu:

  • rakentamisen (talonrakennus- tai LVI-ala), luonnontieteiden tai ympäristötieteiden ja ympäristöterveyden alalla suoritettu korkeakoulututkinto, aiempi ammatillisen korkea-asteen tutkinto tai sitä vastaava tutkinto tai aiempi teknikon tai sitä vastaavaa tutkinto

Lisäksi henkilösertifioidulta rakennusterveysasiantuntijalta edellytetään vähintään kolmen vuoden työkokemusta rakennusten kuntoon ja terveyshaittoihin liittyvistä tutkimustehtävistä.

Työkokemuksen puute ei ole este koulutukseen osallistumiselle, mutta työkokemus tulee olla hankittuna sertifikaattia haettaessa. Sertifikaatti tulee hakea viiden vuoden sisällä valmentavan koulutuksen päättymisestä.

Lisätietoja

Osaamisaluepäällikkö Jorma Säteri
puh. 040 548 5429, jorma.sateri metropolia fi

Suunnittelija Aija Saarinen
puh. 040 507 2831, aija.saarinen metropolia fi

 

 

 

 

RTA-koulutuksella on VTT Expert Services Oy:n hyväksyntä

Metropolia AMK on VTT Expert Services Oy:n hyväksymä rakennusterveysasiantuntijoiden henkilösertifiointikoulutusta antava oppilaitos. Samalla Metropolialle on myönnetty sisäilma-asiantuntijan henkilösertifiointikoulutuksen anto-oikeus.

Lisätietoja RTA-henkilösertifikaatista.

Tarjolla tällä hetkellä vain yrityskoulutuksena!

Voit tilata yrityksellesi koko RTA-paketin tai osia siitä. Voimme myös kerätä ryhmän kahden tai kolmen yrityksen yhteiskoulutukseen. Ota rohkeasti yhteyttä!

Kiinteistö- ja talotekniikan osaamisalue