Sähköpätevyysopinnot

Sähköpätevyysopinnot kattaa ne sähköalan opinnot, jotka Henkilö- ja Yritysarviointi SETI Oy vaatii pätevyyksien myöntämiseen, perustuen sähköturvallisuuslakiin ja kauppa- ja teollisuusministeriön päätökseen sähköalan töistä.

Kohderyhmä

Opinnot on tarkoitettu ensisijaisesti insinööreille ja teknikoille, jotka tarvitsevat SETI:n myöntämiä pätevyyksiä varten lisää sähköalan opintoja. Koulutus sopii myös alan vaihtajille, joilla on taustalla soveltuva insinöörin /teknikon tutkinto.

Soveltuva tutkinto voi olla esimerkiksi automaatio-, sähkö-, prosessi-, kemian- tai konetekniikan alalta. Lisäksi opiskelijoilta vaaditaan vähintään 15 op aikaisemmin suoritettuja pätevyyksien myöntämiseen liittyviä sähköalan opintoja

Pätevyyksien myöntämisen edellytyksenä on kahden vuoden työkokemusvaatimus valmistumisen jälkeen.

Toteutustapa

Opintojen alkaessa, jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen oppimissuunnitelma (HOPS), jossa tarkastetaan opiskelijan taustatiedot ja puuttuva osaaminen pätevyyksien näkökulmasta. Opinnot koostuvat erillisen avoimen tarjontakorin opinnoista, joista muodostetaan jokaiselle opiskelijalle häntä parhaiten palveleva paketti. Itse opinnot suoritetaan avoimen AMK:n opintoina.

Opiskelu tapahtuu monimuoto-opiskeluna, sisältäen lähiopetusta, laboratorio-, harjoitus- ja projektitöitä sekä itse-opiskelua.

Ajankohta

Sähköpätevyysopinnot alkavat koulutukseen mukaan valituille opiskelijoille järjestettävällä yhteisellä infotilaisuudella torstaina 3.12.2015 klo 17.00 alkaen Albertinkadun toimipisteessä.

HOPS-keskustelut pyritään käymään kaikkien kanssa viikkojen 50 ja 51 aikana, henkilökohtainen aika sovitaan infotilaisuudessa.

Itse opinnot alkavat opintojen aikataulujen mukaisesti, pääosin 12.1.2016 alkavalla viikolla.

Paikka

Lähiopetus toteutetaan pääosin Metropolia Ammattikorkeakoulun Albertinkadun toimipisteessä, Albertinkatu 40-42, Helsinki.

Hinta

750 € + alv 24 % + avoimen opinnot 15 € opintopiste (opintojen määrä tarkentuu HOPS-keskustelussa), avoimen opinnot laskutetaan lukukausittain.

Koulutuksen hinta sisältää henkilökohtaisen ohjauksen, HOPS:n tekemisen, osallistumisen sähköturvallisuustutkintoon (1 tai 2), todistuksen siitä, että opinnot ovat Henkilö- ja Yritysarviointi SETI Oy:n pätevyyksiin soveltuvia sekä opinnot avoimessa AMK:ssa erillisen hinnaston mukaisesti.

Mikäli olet Metropolian tutkinto-opiskelija ja tarvitset opinnoistasi arvion ja lausunnon SETI Oy:lle on hinta 250 € + alv 24%.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu 30.11. mennessä. Varaa ennen ilmoittautumisen aloittamista itsellesi sähköpätevyyksiin liittyvistä tutkinnoista ja muista opinnoista sähköiset versiot valmiiksi itsellesi. Ne lisätään liitteeksi mukaan ilmoittautumisen loppuvaiheessa.

Lisätiedot

Sisällölliset kysymykset

lehtori Tapio Kallasjoki
tapio.kallasjoki@metropolia.fi
puh. 050 364 5264

Käytännön asiat

suunnittelija Aija Saarinen
aija.saarinen@metropolia.fi
puh. 040 507 2831