Sähköturvallisuustutkinto 1

Sähköturvallisuustutkinto 1 on Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (TUKES) määrittelemä kirjallinen koe, jonka hyväksytysti suorittaneet saavat Sähköpätevyys 1:n hakuun vaadittavan tutkintotodistuksen.

Kohderyhmä

Sähköalan ammattilaiset, jotka työssään tarvitsevat oikeudet kaikkiin sähkötöihin (Sähköpätevyys 1).
Sähköpätevyys 1:n hakeminen edellyttää Sähköturvallisuustutkinto 1 suorittamisen lisäksi koulutus- ja työkokemusvaatimusten täyttymistä. Ne on esitetty Valtioneuvoston asetuksessa 21.12.2016/1435 (linkki TUKES:in sivuille).

Aika ja paikka

Torstai 16.11.2017 klo 12 - 15.

Metropolia Ammattikorkeakoulu, Albertinkatu 40–42, 00180 Helsinki.

Ilmoittautumiset

Ilmoittaudu 13.11..2017 mennessä.

Hinta

180 € + alv 24 %.

Tutkintoon valmistautuminen

Tutkintomateriaalista jokainen osallistuja vastaa itse. Tutkintoon valmistautuessa ja viimeistään tutkintotilaisuudessa tulee osallistujalla olla käytettävissään Tukesin sivuilta löytyvän ohjeen mukainen tutkintomateriaali.

Lisätietoa tutkinnoista Tukesin sivuilta.

Lisätietoja

Tutkinto ja siihen valmistautuminen
Laboratorioinsinööri Ilkka Kinosmaa
ilkka.kinosmaa@metropolia.fi
Puh. 050 531 8375

Käytännön järjestelyt ja ilmoittautuminen
Suunnittelija Aija Saarinen
aija.saarinen metropolia fi
Puh. 040 507 2831

Sähkö- ja automaatiotekniikan osaamisalue

Peruutusehdot

Pyydämme ilmoittamaan peruutuksista kirjallisesti suunnittelijalle ilmoittautumisajan päättymiseen 13.11. mennessä. Tämän jälkeen tapahtuvista peruutuksista veloitamme täyden hinnan. Esteen sattuessa osallistujan voi vaihtaa.

Pidätämme oikeudet muutoksiin.