Infrarakentamisen työnjohtokoulutus, 20 op

"infratyönjohto", "infra-ala"

Metropolia Ammattikorkeakoulun järjestämän infratyönjohdon työvoimakoulutuksen tavoitteena on antaa riittävät valmiudet toimia infrarakentamisen työnjohtotehtävissä. Koulutuksessa suoritetaan osia infrarakennusalan ammattikorkeakoulututkinnosta teoriaopintoina kevään lähiopetusjakson aikana ja osaamista syvennetään noin kuuden kuukauden palkallisessa työharjoittelussa tämän jälkeen.

Harjoittelupaikkoja opiskelijoille tarjoavat seuraavat yritykset: Destia Oy, Lemminkäinen Infra Oy, NCC Infrastructure, NCC Industry, Skanska Infra Oy, Skanska Asfaltti Oy, SRV Rakennus Oy ja YIT Rakennus Oy.

Kenelle?

Koulutus soveltuu insinööreille tai muille teknisen tai kaupallisen tutkinnon suorittaneille, aikaansaaville, työtä pelkäämättömille henkilöille, jotka haluavat tulevaisuudessa työskennellä infra-alan parissa ja ovat valmiita opiskelemaan uutta ja kehittämään itseään.

Toteuttamistapa

Koulutuksen laajuus on 20 opintopistettä, joka koostuu kevään 15 opintopisteen lähiopetusjaksosta ja tämän jälkeen alkavasta työharjoittelujaksosta, jonka aikana suoritetaan 5 opintopisteen opinnot. Työharjoittelupaikan tarjoava yritys maksaa harjoittelijapalkan.

Työharjoittelujakson ajalta ei makseta opiskelijalle työvoimatukea. Koulutus toteutetaan yhteistyössä alan yritysten kanssa.

Sisältö

Infrarakentamisen perusteet, 5 op

 • Infra-alan pääsisällöt ja väylärakentamisen projektihallinta
 • Infrarakentamisen keskeiset käsitteet, tuotteet ja nimikkeistöt
 • Tie- ja työturvallisuus sekä työturvallisuuden hallinta

Työnsuunnittelu, työnjohto ja aliurakoiden hallinta, 5 op

 • Työnsuunnittelun tasot, yhteistyö ja väylätyömaan työnsuunnittelu ja työmaan hallinta
 • Aikataulu- ja tehtäväsuunnittelu
 • Sopimustekniikan perusteet ja aliurakoiden ohjaus
 • Työn johtaminen ja esimiestoiminta

Liikenneväylien rakenteet ja toteutus, 5 op

 • Tie- ja katurakenteet
 • Siltarakenteet
 • Tuotesuunnitelmien tulkinta ja toteutus (mm. piirustusten lukutaito)
 • Työmaan luvat ja liittyvä lainsäädäntö
 • Työturvallisuuskorttikoulutus
 • Tieturva 1 -korttikoulutus

Työharjoittelu, 5 op

Koulutuksen ajankohta

Koulutus on alkanut 20.3.2017 ja opinnot päättyvät 24.11.2017

Lisätiedot koulutuksen sisällöstä

Vastuukouluttaja Mika Räsänen
Metropolia Ammattikorkeakoulu 
mika.rasanen metropolia fi
puh. 040 676 6065

Projektipäällikkö Niilo Kemppainen 
Metropolia Ammattikorkeakoulu
niilo.kemppainen metropolia fi
puh. 050 368 6638