Ihmisen toiminta

Ihmisen toiminta

Laajuus

6 op

Sisältö

  • toimintaterapian ydinkäsitteet, toimintaterapian filosofia, johdanto historiaan ja toiminnan tiede 1 op
  • ihmisen toiminnallinen luonne, toiminta ilmiönä, toiminnan vaikutus hyvinvointiin ja terveyteen, toiminnallinen oikeudenmukaisuus ja toiminnallinen deprivaatio, 1 op
  • toiminnan analyysi: terapeuttisen toiminnan voima -malli 1 op
  • omakohtainen kokemus toiminnanmuodoista ja toiminnan analyysista 3 op

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää toiminnan, terveyden ja hyvinvoinnin käsitteet. Hän tietää, miten toiminta, terveys ja hyvinvointi vaikuttavat toisiinsa. Hän tuntee toimintaterapian historiaa ja sen vaikutuksia nykyaikaan ja tulevaisuuteen. Opiskelija tietää, miten toiminnantiede tukee toimintaterapiaa. Hän saa omakohtaisia kokemuksia toiminnasta ja ymmärtää reflektoinnin tärkeyden toiminnan tarkastelussa. Opiskelija oppii toiminnanmuotoja. Hän osaa analysoida toimintaa.

Edeltävät opinnot

Ei vaatimuksia edeltävistä opinnoista.

Suomen kielen taitotason oltava hyvä, suosituksena eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso C1.

Opetuksen ajankohta ja paikka

10.1.-7.3.2013, tiistaisin ja torstaisin klo 8.30-15.45 seuraavina päivinä:

10.1.2013
15.1.2013
17.1.2013
22.1.2013
29.1.2013
31.1.2013
5.2.2013
7.2.2013
12.2.2013
14.2.2013
26.2.2013
28.2.2013
5.3.2013
7.3.2013

Opetuspaikka: Sofianlehdonkatu 5 B 00610 Helsinki

Opiskelumateriaali/kirjallisuus

Hautala, Hämäläinen, Mäkelä, Rusi-Pyykönen. 2011 Toiminnan voimaa. Edita, Helsinki.
Opettajan osoittama kirjallisuus.

Suoritustapa ja arviointi

Kirjallisia tehtäviä; toiminnan analyysi, portfolion kokoaminen (2 - 4).
Toimintapajat - ryhmänohjausvastuu ja läsnäolo osallistujana.

Erillinen vai tutkinto-opiskelijoihin integroitu ryhmä

Tutkinto-opiskelijoihin integroitu ryhmä.

Osallistujamäärä

Otetaan 2 avoimen opiskelijaa

Lisätietoja

Kurssin sisällölliset asiat:
Satu Aittomäki
satu.aittomäki@metropolia.fi
p. 020783 5887

Avoimen AMK:n käytännön asiat:
Elina Kaukonen
elina.kaukonen@metropolia.fi
p. 040 772 3457

Ilmoittautuminen ja peruutusehdot

Kurssi on täynnä ja varapaikoilla useita ihmisiä. Ilmoitautumisia ei oteta enää vastaan.

HUOM! Peruutukset ovat maksuttomia viikko ennen opintojakson alkua asti. Tässä tapauksessa 3.1.2013 asti. Tämän jälkeen Metropolia veloittaa ilmoittautuneelta täyden hinnan. Lääkärintodistuksen perusteella tehdyt peruutukset käsitellään tapauskohtaisesti.

Mikäli haluat perua ilmoittautumisesi opintojaksolle, se on tehtävä kirjallisesti. Ilmoita peruutuksesta joko sähköpostitse osoitteeseen elina.kaukonen@metropolia.fi tai kirjeitse osoitteeseen:

Metropolia Ammattikorkeakoulu
Hyvinvointi ja toimintakyky
Elina Kaukonen
PL 4032
00079 Metropolia

Sähköpostin tulee olla lähetetty viikko ennen opintojakson alkua sen vuorokauden sisällä mikä on viimeinen maksuton peruutuspäivä ja postitse tehtävän peruutuksen on saavuttava vastaanottajalle viikko ennen opintojakson alkua virka-aikana (8-16).

Opetuskerroille saapumatta jättämistä ei katsota peruutukseksi. Myöskään opettajalle ilmoittaminen ei riitä.

08.02.2013.  
Jaa tämä sivu