OPINTOPAKETTI: Vanhustyö 53 op

OPINTOPAKETTI: Vanhustyö 53 op

Laajuus

53 op

Sisältö

Vanhustyön 53 opintopisteen opintopaketti sisältää seuraavat Geronomi (AMK) koulutusohjelman 1. lukuvuoden opetussuunnitelman opintojaksot:

SYKSY 2013 (33 op)
Orientoivat opinnot 3 op
Tietotekniikan perusteet, 3 op
Asiantuntija- ja tutkimusviestintä, 3 op
Vanheneminen, 5 op
Ammatillisen vanhustyön perusteet, 5 op
Vanhenemisen biologia ja fyysinen vanheneminen, 3 op
Vanheneminen ja yhteiskunta, 3 op,
Ammattietiikan ja oman ammatillisuuden perusteet, 3 op
Geriatrisen osaamisen perusteet, 5 op

KEVÄT 2014 (20 op)
Vanhan ihmisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen perusteet, 3 op
Ammatillinen englanti, 3 op,
Vanhuspalvelut ja lainsäädäntö, 4 op
Farmakologian ja lääkehoidon perusteet, 4 op (opetus 3.25 op, lääkelaskut 0,75 op)
Vanhuspolitiikka ja hyvinvointi, 3 op
Terveysliikunta vanhan ihmisen toimintakykyä vahvistamassa, 3 op

Opinnot suoritetaan 53 op:n kokonaisuutena. Niitä ei voi suorittaa yksittäin.

Opintojaksojen sisältökuvaukset ja tavoitteet löytyvät opinto-oppaasta.

Edeltävät opinnot

Ei vaatimuksia edeltävista opinnoista.

Suomen kielen taitotason on oltava hyvä, suosituksena eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso C1.

Opetuksen ajankohta ja paikka

Syyslukukausi alkaa 26.8.2013 ja päättyy viikolla 51. Kevätlukukausi alkaa 7.1.2014 ja päättyy viikolla 22. Opintojaksot sijoittuvat tälle välille päivisin klo 8-16.

Opiskelijat saavat tarkat opintojaksokohtaiset lukujärjestykset (päivämäärät ja kellonajat) 26.8.2013 aloittaessaan opintonsa. Kevään 2014 opintojaksojen tarkat lukujärjestykset selviävät loka-marraskuussa 2013.

Opetuspaikka: Sofianlehdonkatu 5 b

Suoritustapa ja arviointi

Opintojaksokohtainen suoritustapa ja arviointi.

Erillinen vai tutkinto-opiskelijoihin integroitu ryhmä

Tutkinto-opiskelijoihin integroitu ryhmä kaikkien opintojaksojen osalta.

Osallistujamäärä

Otetaan 2 avoimen opiskelijaa koko opintopakettiin.

Hinta

530,00 e

Summa veloitetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä (265 e) veloitetaan syksyn 2013 lukukauden alussa. Toinen erä (265 e) veloitetaan kevään 2014 alussa. Ilmoittautuessaan opiskelija sitoutuu maksamaan molemmat erät.

Lisätietoja

Opintopaketin sisällölliset asiat:
Mari Heitto
mari.heitto@metropolia.fi
p. 020 783 5783

Opintojen alettua ensisijainen yhteyshenkilö on kunkin opintojakson opettaja koskien ko. opintojakson sisältöjä ja suorituksia.

Avoimen AMK:n käytännön asiat (mm. ilmoittautumisen peruutukset):
Elina Virtanen
elina.virtanen@metropolia.fi
p. 040 772 3457

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt ja paikat ovat täynnä.

Huom! Ilmoittautuessaan opiskelija sitoutuu lähtökohtaisesti suorittamaan kaikki opintopakettiin kuuluvat opinnot ja maksamaan opintopaketin täyden hinnan. Mikäli opiskelijalta jää opintopakettiin kuuluvia opintojaksoja suorittamatta, ei tämä oikeuta hinnanalennukseen.

Peruutusehdot

Peruutukset ovat maksuttomia 12.8.2013 asti. Tämän jälkeen Metropolia veloittaa ilmoittautuneelta täyden opintopaketin hinnan edellä ilmoitettujen laskutusajankohtien mukaisesti.

Lääkärintodistuksen perusteella tehdyt peruutukset käsitellään ta
pauskohtaisesti. Sairauden vuoksi tapahtuneet poissaolot yksittäiseltä opintojaksolta eivät oikeuta maksun palautukseen eikä myöskään hinnanalennukseen.

Peruutusohjeet on kerrottu etusivulla.

16.05.2014.  
Jaa tämä sivu