Action IS0603: Health and Social Care for Migrants and Ethnic Minorities in Europe (HOME)

EU:n Cost Home verkoston (2008-2011) tavoitteena oli edistää maahanmuuttajien ja etnisten vähemmistöjen terveyttä koskevan tutkimuksen ja hyvien käytäntöjen kehittämistä. Verkosto kokosi olemassa olevaa pirstaleista tutkimustietoa rakentaen ymmärrystä maahanmuuttajien ja etnisten vähemmistöjen terveydentilasta, poliittisista ja yhteiskunnallisista vaikutuksista sekä hyvistä terveydenhoidon ja sen edistämisen käytännöistä eri maissa. Verkostossa oli mukana edustajia korkeakouluista ja tutkimuslaitoksista 29 maasta.

HOME verkoston toiminnat jakautuivat temaattisesti seuraavasti:

  1. Maahanmuuttajien sosiaalinen ympäristö ja maahanmuuttopolitiikka
  2. Maahanmuuttajien terveystilanne ja sitä määrittelevät tekijät (’upstream factors’)
  3. Maahanmuuttajien terveyspalvelut ja keinot kehittää niitä (’downstream factors’)

HOME -verkostotapaamiset ja niiden viiteaineisto tarjosivat hyvin laajasti alan tutkimus- ja kehittämistietoa.

Home verkoston johtajana toimi professori David Ingleby Utrectin yliopistosta (Social Sciences, University of Utrecht ERCOMER).

Lisätietoja

Management Committeen Suomen edustaja ja verkoston toimija Kaija Matinheikki-Kokko Metropolia ammattikorkeakoulusta kertoo sinulle mielellään yksityiskohtaisemmin verkoston toiminnasta.
Kaija.Matinheikki-Kokko@metropolia.fi

EU:n Cost Home verkoston kotisivut