Tradenomi - liiketalouden moniosaaja

Liiketalous markkinointi rahoitus esimiestyö
Liiketalouden koulutusohjelmasta valmistuu motivoituneita, itsenäisesti työskenteleviä ja innovatiivisesti ajattelevia tradenomeja yritysmaailman palvelukseen. Liiketalouden opintojen painopisteinä ovat kansainvälisyys, työelämäyhteistyö, käytännönläheisyys sekä monialaisuus.

Yhteistyöyrityksille tarjoamme tuottavaa yhteistyötä, tehokkaita harjoittelijoita ja uudenlaista luovaa ajattelua yrityksen käyttöön, sekä mahdollisuutta löytää tulevaisuuden halutuimmat tekijät omaan organisaatioonsa.

Liiketalouden koulutusohjelmista valmistuu monipuolisia kansainvälisiä osaajia. Kaupallisen osaamisen lisäksi tradenomiksi valmistuva hallitsee sujuvan viestinnän, modernin tietotekniikan, projektityöskentelyn ja ongelmaratkaisun.

Liiketalouden opinnot

Liiketalouden koulutusohjelmasta voi valmistua tradenomiksi sekä päiväopintoina toteutettavasta nuorisosovelluksesta että iltaopintoina toteutettavasta aikuissovelluksesta.

Liiketalouden nuorisosovelluksen tradenomin tutkinnon laajuus on 210 op ja opinnot kestävät 3,5 vuotta. Perusopinnoissa omaksut laaja-alaiset tiedot yritystoiminnasta sekä muodostat näkemyksen liiketoiminnan kokonaisuudesta. Sen lisäksi valitset syventämiskohteeksi markkinoinnin, laskentatoimen ja rahoituksen tai esimiestyön ja työyhteisön kehittämisen.

Nuorisosovelluksen opinnot perustuvat teoria- ja harjoittelujaksojen vuorotteluun, joten kaikilla valmistujilla on jo työkokemusta – ja usein jo työpaikka odottamassa valmistumisen jälkeen. Lue lisätietoa: nuorisosovelluksen opinnot.

Liiketalouden aikuissovelluksen tradenomin tutkinto on ensisijaisesti suunnattu merkonomeille tai vastaavan koulutustaustan omaaville. Varsinaisia suuntautumisvaihtoehtoja ei ole, vaan pakolliset ammattiopinnot muodostuvat esimiestyöstä, markkinoinnista, rahoituksesta ja laskentatoimesta. Opintojaksot suoritetaan joustavasti ja monipuolisia pedagogisia menetelmiä käyttäen.

Liiketalouden aikuissovellus on tiivistetty kahdessa vuodessa suoritettavaksi. Tutkinnon laajuus on 210 op. Lue lisätietoa: aikuissovelluksen opinnot.

Lisäksi tarjoamme liiketoimintaosaamisen täydennyskoulutusta: työelämässä jo mukana olevat voivat suorittaa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon.

 

Yhteystiedot

Anne Perkiö
tutkintovastaava
p. +358 40 590 8528

Katja Hänninen
koulutussuunnittelija (aikuissovellus)
p. 09 7424 5523

Mari Rupponen
koulutussuunnittelija (nuorisosovellus)
p. 09 7424 5557

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@metropolia.fi

Koulutusohjelman osoite ja sijainti

Valmistuneen tradenomin tarina

Katso tästä liiketalouden koulutus-
ohjelmasta valmistuneen tradenomin
tarina.

Kertomuksia lyhyestä opiskelijavaihdosta