Etusivu / Koulutukset / Terveyspalvelut / Kliininen asiantuntija, YAMK

Kliininen asiantuntija

Opiskelijaksi Metropoliaan?

AMK-tutkinnot nuorille ja aikuisille, ylemmät AMK-tutkinnot, Bachelor- ja Master's-ohjelmat.

Tutustu koulutuksiin ja hakuohjeisiin


Opinto-opas

Opinto-opas esittelee koulutusohjelmien opetussuunnitelmia sekä opiskelun käytäntöjä ja opiskelijapalveluita.

Tutustu opinto-oppaaseen

 

Kliininen asiantuntija

Sosiaali- ja terveysalan eri sektorit tarvitsevat työntekijöitä, jotka hallitsevat, koordinoivat, kehittävät ja tuottavat asiakas- ja potilaslähtöisiä terveyspalveluita. Kliinisen asiantuntijan koulutusohjelma vastaa näihin kasvaviin osaamisvaatimuksiin.

Kliinisen asiantuntijan ylempään korkeakoulututkintoon johtavat opinnot on tarkoitettu jo työelämässä oleville sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneille, joilla on vähintään kolmen vuoden työkokemus alalta, ja jotka haluavat kehittää osaamistaan ja vastata oman työpaikkansa ajankohtaisiin tarpeisiin. Tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet työelämän kehittämiseen ja oman alan asiantuntijuuden syventämiseen.

Koulutuksen eritysalueita ovat:

  • näyttöön perustuva toiminta ja sen edistäminen
  • kliininen asiantuntijuus terveysalan moninaisissa toimintaympäristöissä
  • asiakas- ja potilaslähtöisyys, ja sen edistäminen
  • terveysalan prosessien ja palveluketjujen hallinta ja kehittäminen
  • kansainvälisyys sosiaali- ja terveysalalla.

Opetus toteutetaan yhdistelmäopetuksena, johon sisältyy mm. lähi- ja verkko-opetusta sekä tiedonhaku- ja analysointitehtäviä. Opinnot suoritetaan projektimaisesti kehittämis- ja oppimistehtävinä, jotka pyritään liittämään opiskelijoiden omaan työorganisaatioon.

Kliininen asiantuntija osaa työskennellä moniammatillisissa ja kansainvälisissä työryhmissä sekä yhteistyössä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa. Hän pystyy tunnistamaan ja ennakoimaan terveysalan kehittämiskohteita ja muutostarpeita. Kliinisellä asiantuntijalla on tutkiva ote kehittämistyöhön, ja hän osaa hankkia ja käyttää näyttöön perustuvaa tietoa kliinisten käytäntöjen uudistamiseksi.

Valmistuttuaan kliininen asiantuntija toimii vaihtelevissa asiantuntijatehtävissä terveydenhuollon organisaatioissa sekä julkisen ja yksityisen sektorin palveluksessa. Hän voi työskennellä alan itsenäisenä asiantuntijana, moniammatillisten ryhmien johtajana sekä yhteistyössä muiden terveydenhuollon toimijoiden kanssa kliinisten käytäntöjen kehittämiseksi ja uusien toimintatapojen käyttöön ottamiseksi. Työpaikka voi löytyä myös konsultoivana hoitajana tai itsenäisen vastaanoton pitäjänä terveydenhuollon organisaatioissa.

Kliinisen asiantuntijan YAMK -koulutus

 

Yhteystiedot

 

Tutkintovastaava
Marjatta Komulainen
puh. +358 40 136 9424
marjatta.komulainen (at) metropolia.fi


Opinto-ohjaaja
Anna-Maria Tiainen
puh. +358 50 563 3611
anna-maria.tiainen (at) metropolia.fi


 

Täydennys- ja tilauskoulutus

Metropolia Ammattikorkeakoulu tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet elinikäiseen oppimiseen sekä ammattitaidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen työelämän vaatimusten mukaisesti.

Tutustu koulutustarjontaan

Oivaltavaa oppimista
oppimisympäristöissä

Modernien oppimisympäristöjen avulla on mahdollista oppia monilla eri tavoilla sekä opiskella myös ajasta ja paikasta riippumatta.

Tutustu oppimisympäristöihin!

14.02.2014.  
Jaa tämä sivu