Älykkäämpi liikkuminen

Älykkäämpi liikkuminen on ilmiö, jonka ympärille kokoamme osaajia, kehittäjiä ja toimijoita niin omasta organisaatioista kuin sen ulkopuoleltakin.

Kasvatamme osaajien verkostoa kehittämään uusia tekniikoita ja palveluratkaisuja liikenteen, logistiikan ja ihmisten tarpeiden edistämiseen.

Etsimme rohkeita yhteistyökumppaneita, kuten palveluntuottajia, teknologiayrityksiä, rahoittajia ja tutkijoita luomaan kanssamme käyttäjää hyödyttävää älykkäämpää liikkumista.

Löydämme yhdessä käyttäjien kanssa kokeilujen kautta älykkäämmän liikkumisen käyttömahdollisuuksia esimerkiksi autonomisten ajoneuvojen kehittämiseen.

 

 

Hankkeemme 2017

SOHJOA on osa Suomen kuuden suurimman kaupungin yhteistä 6Aika-strategiaa, jossa kehitetään avoimempia ja älykkäämpi palveluita. Tavoitteena on synnyttää Suomeen uutta osaamista, liiketoimintaa ja työpaikkoja. Metropolian monialaisina hankekumppaneina ovat Aalto-yliopisto, Forum Virium Helsinki, Maanmittauslaitos sekä Tampereen teknillinen yliopisto.

Automaattiajoneuvojen toimintaa suomalaisissa olosuhteissa testataan osana Liikenneviraston ja Trafin rahoittamaa NordicWay –hanketta, jossa osaltaan valmistaudutaan uudentyyppisiin liikenteen palveluihin ja tieliikenteen automaatioon. Hanke toi automaattibussit Suomeen. SOHJOA-bussit jatkavat tänä vuonna Tampereella, Helsingissä ja Espoossa.

SOHJOA-kokemusten pohjalta suunniteltiin automaattibussiosuus mySMARTLife-kokonaisuuteen. Se on EU:n Horisontti 2020 Smart City Lighthouse tutkimus- ja innovaatiorahoitusohjelma, jossa testataan uusia ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi kaupungeissa. Helsinki on menestyksekkäästi valittu yhdeksi johtavaksi älykkäiden energiaratkaisujen esimerkkikaupungiksi, lue aiheesta lisää.

mySMARTLife-hankkeen kokeiluilla saavutetaan 10–20% energiansäästö ja nopeutetaan parhaiden ratkaisujen pääsyä markkinoille. Helsingin tavoitteena on tehdä yhdessä kaupunkilaisten ja yritysten kanssa kaupungista hiilineutraali. Kaupungit toimivat suunnannäyttäjinä ja kehittäjinä energiatehokasta asumista ja liikkumista tavoiteltaessa.

mySMARTLife-hankkeessa hyödynnetään uusia älykkäitä teknologioita ja palvelumalleja liikenteenohjauksessa, energiansäästössä ja -varastoinnissa sekä uusiutuvien energioiden ja avoimen datan käyttöönotossa.

mySMARTLifessa tutkitaan automaattibussien pitkäaikaiskäytettävyyttä. Tätä varten Helsingin kaupungin innovaatiorahasto on myöntänyt Metropolialle rahoitusta hankkia uuden sukupolven automaattibussi osana Helsinki RoboBusLine hanketta.

Tänä kesänä voit siis Helsingissä nähdä paitsi kaksi tuttua SOHJOA-bussia niin myös yhden uuden joka on edistämässä Helsingin seudun kehittymistä uusien liikennepalvelujen edelläkävijäksi.

Tutustu älykkäämmän liikkumisen hankkeisiimme

SOHJOA  eli Suomen Olosuhteet Huomioiva Joukkoliikenteen Omatoiminen Ajoneuvo -hankkeessa ajoneuvo toimii yhdistävänä tekijänä, mutta automaattisen operoinnin tuottamiseksi hankkeessa tuotetaan uudenlaista ymmärrystä mm. matkustajista, kaupunkiympäristöstä, turvallisuudesta, tekniikasta sekä muusta ympäröivästä liikenteestä. Lue lisää >>

SOHJOA - Challenge Finland -hankkeessa luodaan edellytykset autonomiselle, sähköiselle, last mile -liikennöinnille osana kehittyvää päästötöntä kaupunkiympäristöämme. Autonomisella liikennöinnillä tämä matkaosuus on järjestettävissä huomattavasti nykyistä taloudellisemmin ja tehokkaammin. Lue lisää >>