Kiertotalous

Kestävän kasvun turvaaminen edellyttää resurssien älykästä ja kestävää käyttöä. Kiertotalous on toimintatapa, jossa tuotteiden ja materiaalien arvo kiertää taloudessa mahdollisimman pitkään. Se on eräänlainen palauttava ja uudistava järjestelmä, joka pyrkii kohti ikuista elinkaarta.

Käytännössä tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että tuote suunnitellaan siten että materiaalit ovat eroteltavissa ja kierrätettävissä mahdollisimman tehokkaasti. Vastaavasti pidennetyt käyttöiät, materiaalien, osien ja komponenttien kierrättäminen, jätteiden ja sivuvirtojen hyödyntäminen sekä erilaiset palvelutoiminnot ovat tyyppiesimerkkejä kiertotalouden vaihtelevista muodoista.

Me Metropoliassa vastaamme haasteeseen kouluttamalla asiantuntijoita kiertotalouden tehtäviin. Teemme myös aktiivisesti lokaalia ja globaalia tutkimus- ja kehitystyötä teeman ympäriltä. Keskitymme erityisesti tekstiilien, rakentamisen, ravinteiden ja elintarviketuotannon kiertotalouteen. Perustekniikoiden lisäksi painotamme digitaalisuuden ja IoT:n tuomia mahdollisuuksia.

Hankkeet

Miten kestävyysmuutos toteutuu kaupungissa (KEMUT) - Esimerkkinä Eko-Viikin asuinalue Helsingissä. Lue lisää

 

 

Kiertovillasta kasvuun -hanke tutkii kotimaisen villan kierrätyksen, saatavuuden ja jalostamisen mahdollisuuksia. Tavoitteena on kehittää Suomeen uutta, villaan ja sen kierrätykseen liittyvää kansainvälisesti kilpailukykyistä liiketoimintaa. Lue lisää

Rakentamisen kiertotalous kunnissa - RANTA -hankkeen päätavoitteena on edistää rakennettuun kaupunkiympäristöön ja maamassojen hallintaan liittyviä kiertotalouden mahdollisuuksia kunnissa. Lue lisää

Lue lisää kiertotaloudesta

Kiertotalous - tulevaisuuden ala, joka vaatii laaja-alaista osaamista. Lue lisää.

 

 

Metropolia on vahvasti mukana kehittämässä kiertotalousopetusta ammattikorkeakouluihin. Lue lisää.

Kiertovillasta kasvuun –hanke selvittää villan kierrättämisen liiketoiminnallisia edellytyksiä Suomessa. Lue lisää.

Tapahtumat