Palvelurobotiikka

Metropolia palvelurobotiikan kehittäjänä

Yksi terveyden ja hyvinvoinnin tulevaisuuden haasteista on vanhenevan väestön hyvinvointi. Teknologia voi olla yhä vahvemmin apuna vanhustyössä. Tavoitteenamme on olla edelläkävijä avointen robottialustojen hyödyntämisessä hyvinvointi- ja terveysalan palveluissa.

Palvelurobotiikalla käsitetään ihmisiä avustavia sosiaalisia ja sosiaalisesti avustavia robotteja, jotka ovat loppukäyttäjien kanssa sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Robotit voivat tuottaa vuorovaikutuksen lisäksi myös fyysisiä palveluita.

  • Lisäämme palvelurobotiikan avulla ihmisten turvallisuutta ja hyvinvointia helpottamalla heidän arkeaan.
  • Yhdistämme palvelurobotiikassa automaation, muotoilun, liiketalouden ja sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttäjien näkökulma.
  • Kasvatamme osaajien verkostoa kehittämään uusia tekniikoita ja palveluratkaisuja ihmisten hyvinvoinnin edistämiseen.
  • Etsimme rohkeita yhteistyökumppaneita, kuten palveluntuottajia, terveysteknologiayrityksiä, rahoittajia ja tutkijoita luomaan kanssamme käyttäjää hyödyttävää palvelurobotiikkaa.
  • Löydämme yhdessä käyttäjien kanssa kokeilujen kautta robotiikan käyttömahdollisuuksia esimerkiksi hoivaan ja kuntoutukseen.


Hankkeet

PalRob - Palvelurobotiikan virtuaalinen innovaatioalusta -hankkeessa luodaan mahdollisuudet hyvinvointialan palvelurobotiikan kehittämiselle siten, että kuka tahansa kiinnostunut voi innovoida uudenlaisia palveluita ja robottisovelluksia, joista voidaan jalostaa uutta liiketoimintaa. Lue lisää hankkeesta.Kehittäminen ja innovaatiot

Palvelurobotiikan innovaatioprojekteja

 

 

 

 

 

 

 

 

Video: Pientä NAO-robottia voi soveltaa vanhustyöhön, kuten kotisairaanhoitoon tai muistisairaan tueksi.

Nao-robotti

Lue lisää palvelurobotiikasta

Automaatio-, tieto- ja hyvinvointitekniikan insinööriopiskelijat suunnittelivat Nao-robotille sovellustapoja fysioterapian, terveydenhoidon ja vanhustyön opiskelijoiden kanssa. Lue mitä opiskelijat keksivät yhdessä palveluiden käyttäjien kanssa >>