Palvelurobotiikka

Metropolia palvelurobotiikan kehittäjänä

Yksi terveyden ja hyvinvoinnin tulevaisuuden haasteista on vanhenevan väestön hyvinvointi. Teknologia voi olla yhä vahvemmin apuna vanhustyössä. Tavoitteenamme on olla edelläkävijä avointen robottialustojen hyödyntämisessä hyvinvointi- ja terveysalan palveluissa.

Palvelurobotiikalla käsitetään ihmisiä avustavia sosiaalisia ja sosiaalisesti avustavia robotteja, jotka ovat loppukäyttäjien kanssa sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Robotit voivat tuottaa vuorovaikutuksen lisäksi myös fyysisiä palveluita.

  • Lisäämme palvelurobotiikan avulla ihmisten turvallisuutta ja hyvinvointia helpottamalla heidän arkeaan.
  • Yhdistämme palvelurobotiikassa automaation, muotoilun, liiketalouden ja sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttäjien näkökulma.
  • Kasvatamme osaajien verkostoa kehittämään uusia tekniikoita ja palveluratkaisuja ihmisten hyvinvoinnin edistämiseen.
  • Etsimme rohkeita yhteistyökumppaneita, kuten palveluntuottajia, terveysteknologiayrityksiä, rahoittajia ja tutkijoita luomaan kanssamme käyttäjää hyödyttävää palvelurobotiikkaa.
  • Löydämme yhdessä käyttäjien kanssa kokeilujen kautta robotiikan käyttömahdollisuuksia esimerkiksi hoivaan ja kuntoutukseen.


Hankkeet

PalRob - Palvelurobotiikan virtuaalinen innovaatioalusta -hankkeessa luodaan mahdollisuudet hyvinvointialan palvelurobotiikan kehittämiselle siten, että kuka tahansa kiinnostunut voi innovoida uudenlaisia palveluita ja robottisovelluksia, joista voidaan jalostaa uutta liiketoimintaa. Lue lisää hankkeesta.Kehittäminen ja innovaatiot

Klikkaa auki palvelurobotiikan innovaatioprojekteja

 

 

 

 

 

 

 

 

Video: Pientä NAO-robottia voi soveltaa vanhustyöhön, kuten kotisairaanhoitoon tai muistisairaan tueksi.

Nao-robotti

Lue lisää palvelurobotiikasta

Automaatio-, tieto- ja hyvinvointitekniikan insinööriopiskelijat suunnittelivat Nao-robotille sovellustapoja fysioterapian, terveydenhoidon ja vanhustyön opiskelijoiden kanssa. Lue mitä opiskelijat keksivät yhdessä palveluiden käyttäjien kanssa >>