CoINNO. Palvelukehittämisellä sykettä vapaa-aikasektorille

CoINNO - Palvelukehittämisellä sykettä vapaa-aikasektorille on kaksivuotinen Uudenmaan liiton EAKR-hanke.

Tavoitteena on tukea pk-yrityksiä kasvu-uralle siirtymisessä ja elävöittää pääkaupunkiseudun kaupunkikulttuuria. CoINNOn keskittyy Pasilan alueelle ja Arabianrantaan. Hankkeen keskeinen ajatus on erilaisten vapaa-aikasektorin toimijoiden tuominen yhteisen innovaatioprosessin äärelle. Toimintamallina käytetään MINNO®-konseptia, jossa edetään puolen vuoden aikana yrityksen kehittämishaasteesta ratkaisuehdotuksien esittelyyn, kokeiluun, jatkokehittämiseen ja markkinoille viemiseen. Yritysyhteistyötä rakennetaan jo toiminnassa olevien kasvuhakuisten vapaa-aikasektorin yritysten ja muiden organisaatioiden kanssa.

Innovaatiotoiminta yritysten kanssa keskiössä

Hanketta toteuttaa Metropolia Ammattikorkeakoulu yhdessä Haaga-Helia-ammattikorkeakoulun kanssa. CoINNOssa tavoitteena on rakentaa myös malli, jolla yritysten kanssa tehtävä innovaatiotoiminta saadaan sisällytettyä ammattikorkeakoulujen perustoimintaan. Samalla tavoitteena on parantaa opiskelijoiden valmiutta tunnistaa osaamistaan uudessa ympäristössä ja parantaa heidän kykyään toimia oman alansa rajapinnoilla. Lisäksi tavoitteena on parantaa kaupunkiviihtyvyyttä parantamalla vapaa-aikapalveluita.

Hankkeen toimenpiteet jakaantuvat kolmeen keskeiseen foorumiin, joita ovat:

  1. Demola: fasilitoitu joukkoistettu innovaatioprosessi joka yltää palvelukokeiluihin ja hyödyntää MINNO® -mallia
  2. Pitsaamo: opiskelijoiden ja yrittäjien kohtauspiste ja verkostoitumisfoorumi
  3. Verkostoseminaari: aktiviinen yhteistyöverkoston rakentaminen CoINNO-toiminnan kansainvälistämiseksi

Hankkeessa myös tarkastellaan ekologisen lähituotannon haastetta ja kunkin elämyspalvelun toteuttamisessa tavoitteena mahdollisimman pieni hiilijalanjälki.

CoINNO-hankkeen wiki-sivusto

Lisätietoa Metropolian Innovaatioprojekteista (MINNO)
Lisätietoa hanketta edeltäneestä CoINNO esiselvityshankkeesta

Lisätietoa

Projektipäällikkö Salla Mikkonen, puh +358 40 869 1849 
Projektituottaja Kaisu Kiventaus. puh. +358 40 1842 449

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@metropolia.fi

Tutustu CoInno-hankkeen tuloksiin

Yritä edes! Hankkeen tuottama podcast-sarja