Onni tulee puun takaa - hyvinvoivat ja tuottavat työpaikat metsä- ja sote-alalle

Onni tulee puun takaa - hyvinvoivat ja tuottavat työpaikat metsä- ja sote-alalle -hankkeen  päämääränä on Uudenmaan alueen metsä- sekä sosiaali-, terveysalojen pk-yritysten henkilöstön työhyvinvoinnin parantuminen ja yritysten tuottavuuden lisääntyminen. Lisäksi päämääränä on näissä yrityksissä työskentelevien yli 54-vuotiaiden työntekijöiden työurien pidentäminen.

Hankkeessa toteutetaan ja kuvataan työhyvinvoinnin ja tuottavuuden vahvistamisen prosessi uusmaalaisissa metsä- ja sote-alalla toimivissa pk-yrityksissä. Tavoitteena on, että sekä pk-yrityksen henkilöstö että hankkeen tutkijat tuottavat yhteistoiminnallisesti kehittämisen kohteet ja määrittelevät niihin ratkaisuja, konkreettisia toimenpide-ehdotuksia ja visioivat yrityksen tulevaisuutta. Kehittämistyön tavoitteena on, että työntekijöiden kokemus oman työn hallinnasta, työhön vaikuttamisesta sekä oman työn johtamisesta vahvistuu. 

 

Mukana olevat yritykset

Hankkeessa on mukana 13 uusmaalaista metsä- ja sote-alan pk-yritystä. Tutustu hankkeessa mukana oleviin yrityksiin. Lue lisää.

 

Prosessikuvaus

Tutustu hankkeen yrityskohtaiseen työhyvinvoinnin ja tuottavuuden kehittämisprosessiin. Lue lisää.

 

Onni tulee puun takaa

Yhteistoiminnallisesti työhyvinvointia ja tuottavuutta kehittämässä. Metropolian Mikrokirja 2017. Teoksessa kuvataan Onni tulee puun takaa -hankkeessa toteutettu kehittämisprosessi. Mikrokirja on julkaistu sekä painettuna että pdf-versiona. Tilaa painettuja kirjoja projektipäällikkö Irene Gröhniltä, etunimi.sukunimi@metropolia.fi. Lue mikrokirja (pdf).

 

Iloa työhön

Oppaassa kuvataan 7 keskeistä työhyvinvointia ja tuottavuutta tukevaa ratkaisua. Tiivistetysti: Työyhteisössä tulee sopia selkeästi työprosessit sekä roolit & vastuut. Lisäksi tulee sopia palautteen antamisen & viestinnän kanavat. Työyhteisössä tulee hyödyntää kokemusta ja osaamista sekä kohdella kaikkia yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti. Työntekijöiden kuuleminen on erityisen tärkeää työtä kehitettäessä. Opas on tuotettu Onni tulee puun takaa-hankkeen tulosten perusteella. Opas on julkaistu sekä painettuna että pdf-versiona. Tilaa painettuja oppaita projektipäällikkö Irene Gröhniltä, etunimi.sukunimi@metropolia.fi. Lue opas (pdf).

 

Onni tulee puun takaa - hyvinvoivat ja tuottavat työpaikat metsä- ja sote-alalle -hanketta toteuttavat Metropolia Ammattikorkeakoulu ja TTS Työtehoseura. Hankkeen yhteistyökumppanina toimii myös Työturvallisuuskeskus TTK. Hanke on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) osarahoittama. Hanke toteuttaa ESR Toimintalinjaa 3, erityistavoitetta 7.1 Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen. Hankkeen rahoittavana viranomaisena on Hämeen ELY-keskus. Hankkeen toiminta-aika on: 1.9.2015 - 30.6.2017.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Irene Gröhn
p. 040 159 7481
Sähköposti: etunimi.sukunimi@metropolia.fi