Oona: Osaamista opinnoilla

Oona - osaamista ja onnistumisen tukea yrittäjänaisille -hanke tarjoaa uusmaalaisille yrittäjänaisille kolme maksutonta 5 opintopisteen laajuista, noin 10 viikkoa kestävää, maksutonta pääsääntöisesti verkossa opiskeltavaa opintojaksoa yrittäjänaisille. Osaamista kehitetään Digiosaamisen, Henkilöstöjohtamisen ja Innovaatio-osaamisen opintojaksoilla. Ensimmäiset koulutukset alkavat keväällä 2017.

 

 

Henkilöstöjohtaminen (5 op)

saat osaamista strategiseen henkilöstöjohtamiseen, kasvuyrityksen henkilöstöjohtamisen periaatteisiin ja käytäntöihin sekä henkilöstöjohtamisen organisoimiseen kasvavassa yrityksessä.

Ensimmäinen Henkilöstöjohtamisosaamisen kurssi alkaa torstaina 9.3.2017 kello 14-17, aloitustapaaminen Metropolia Ammattikorkeakoulun Vanhan Viertotien toimipisteessä (Haaga, Helsinki). Ilmoittaudu tästä.

 

Digiosaaminen: Verkkokauppa (5 op)

Kurssi on tarkoitettu verkkokauppaa käynnisteleville tai lisäosaamista kaipaaville.Opit verkkokaupan suunnittelun ja toteutuksen vaiheet sekä verkkonäkyvyyden parantamisen keinoja. Luot yrityksellesi digikehittymissuunnitelman. Lähiopetus: 7.4., 28.4., 12.5. ja 19.5.2017 klo 8.30-12.00. Metropolian Ammattikorkeakoulun Myyrmäen toimipiste Leiritie 1, Vantaa. Ilmoittaudu tästä.

 

Innovaatio-osaaminen (5 op)

Saat osaamista innovaatiojohtamiseen. Koulutuksen jälkeen osaat kehittää yritystäsi yhteistyössä henkilöstön ja muiden toimijoiden kanssa hyödyntäen käytännöllisiä, luovia ja innovatiivisia ratkaisuja, toimintatapoja tai palveluja.

Ensimmäinen kurssi alkaa elo-syyskuussa 2017, aikataulu tarkentuu pian. Yrittäjänaisten opintojaksot toteutetaan samanaikaisesti kuin Metropolia Ammattikorkeakoulun amk-opiskelijoiden innovaatioprojekti-opintojakso. Yrittäjillä on mahdollisuus yhteiskehittelyyn amk-opiskelijoiden kanssa (opiskelijoiden ryhmät alkaen elo-syyskuussa 2017 / tammi-helmikuussa 2018).

 

Kenelle?

Hankkeen opintoihin ja vertaisryhmiin ovat tervetulleet kaikki uusmaalaiset yrittäjänaiset yrityksen toimialasta, yritysmuodosta tai koosta riippumatta. Koulutukset ja vertaisryhmät soveltuvat kuitenkin parhaiten mikro- ja pienyrittäjille (yrityksen koko 1-50 henkilöä).

Opintoihin tulevilta edellytetään vähintään toisen asteen ammatillinen tutkinto, jotta pysyt mukana amk-tasoisissa opinnoissa. Vertaisryhmiin osallistumiseen ei ole koulutustausta- tai osaamisvaatimuksia.

 

Koulutukset ja vertaistukiryhmät tuottaa Oona - osaamista ja onnistumisen tukea yrittäjänaisille ESR-hanke. Oona-hanke tukee uusmaalaisia yrittäjänaisia rohkeasti kasvattamaan yritystään osaamisen kehittämisen ja vertaistuen avulla. Hanke on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) osarahoittama. Hankkeen rahoittavana viranomaisena on Hämeen ELY-keskus. Hanketta toteuttavat yhdessä Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Työterveyslaitos.

Hankkeen logo: Graafinen suunnittelu Gitta Majewski, www.gitta.fi