OsKu – osaamista kuntoutukseen

Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Metropolia Ammattikorkeakoulu käynnistivät yhteisen kuntoutusalan osaamiskeskittymän vuoden 2017 alusta. Osaamiskeskittymän tavoitteena on seuraavan neljän vuoden aikana uudistaa, vahvistaa ja kehittää kuntoutuksen koulutusta kuntoutujien parhaaksi. Osaamiskeskittymää rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Kuntoutusalan osaamiskeskittymä uudistaa alan koulutusta

Osaamiskeskittymä on tarkoitus kasvattaa kuntoutusalan koulutuksesta vastaavien korkeakoulujen yhteistyöverkostoksi, joka huolehtii yhdessä alan osaamistarpeesta valtakunnallisesti. Koulutuksen laatua varmistetaan luomalla yhteisiä kuntoutuksen koulutuksen laatutyön käytänteitä sekä levittämällä hyviä käytänteitä.

Osaamiskeskittymä tekee tiivistä kansallista yhteistyötä toisen asteen koulutuksen ja yliopistokoulutuksen kanssa.

Kuntoutusalan osaamiskeskittymässä tähdätään kansainvälisen koulutusyhteistyön laajenemiseen. Vieraskielistä opetustarjontaa ja kaksoistutkintoja lisätään mm. vahvistamalla yhteistyössä suunniteltavia verkko-opintojaksoja. Suunnitelmissa on myös rakentaa kansallinen kuntoutusalan koulutusvientikonsortio.

Kuntoutusala uudistuu toimintaympäristönsä mukana

Osaamiskeskittymä toimii myös kuntoutusalan tutkimus- ja kehityskeskuksena. Sen ympärille luodaan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeiden yhteistyöverkosto, joka tuottaa kuntoutujan toimintakykyä ja osallisuutta tukevia ratkaisuja.

Verkostotyön keskiössä on kuntoutuksen

  • toimintamallien uudistaminen
  • ennaltaehkäisy
  • kuntoutus monitoimijaisena prosessina sekä
  • digitaalisten ja teknologisten ratkaisujen tuottaminen.

Verkosto osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun kuntoutuksen aseman vahvistamiseksi sote-uudistuksessa ja eri koulutusasteiden koulutustoiminnassa.

Yhteistyötä kuntoutujan parhaaksi

"Tulevaisuuden vaatimuksena on rakentaa entistä enemmän kuntoutusta ja siihen liittyviä toimenpiteitä kuntoutujan omaan arkiympäristöön. Tämä haastaa kuntoutuksen ammattilaiset toimimaan myös muiden sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden yhdessä kuntoutujan parhaaksi”, kertoo Johanna Holvikivi, osaamiskeskittymän kehityspäällikkö Metropoliasta.

Toimijat

Jyväskylän ja Metropolia ammattikorkeakouluissa on maan monipuolisin kuntoutusalan koulutustarjonta sekä laaja joukko alan opettajia että kehittäjiä. Osaamiskeskittymä tuo yhteen myös jo nyt käynnissä olevan kuntoutusalan hanketoiminnan ja mahdollistaa uudet yhteistyöavaukset.

Katso kuntoutukseen liittyvät muut hankkeet

Kattava verkosto

Kuntoutusalan osaamiskeskittymän työskentelyyn osallistuu 14 ammattikorkeakoulun kuntoutuksen ammattilaisia, laaja joukko opettajia ja kehittäjiä. Uusi osaamiskeskittymä kokoaa yhteen maan monipuolisimman kuntoutusalan koulutustarjonnan yhdistettynä vahvaa osaamista niin lasten, aikuisten kuin ikääntyvän väestön kuntoutuksessa. Osaaminen kohdistuu laaja-alaisesti toiminta- ja työkykyyn edistäen kuntoutujan omaa osallisuutta.

Kuntoutuksen koulutus

Kuntoutuksen tavoitteena on kuntoutujan työ- ja toimintakyvyn, osallisuuden ja toimijuuden edistäminen. Ammattikorkeakoulut kouluttavat osaajia edistämään ihmisen toimintakykyä ja hyvinvointia seuraavissa tutkinto-ohjelmissa:

.

Ota yhteyttä:

 

Johanna Holvikivi
Kehityspäällikkö
Kuntoutusalan osaamiskeskittymä
johanna.holvikivi metropolia fi
P. 050 345 6151

 

 

 

Mirja Immonen
Koulutuspäällikkö
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
mirja.immonen jamk fi
p. 040 547 8949