Verkkovirta - työn opinnollistamista verkostoyhteistyönä

Verkkovirta-hanke on Haaga-Helia Ammattikorkeakoulun, yhteensä 14 ammattikorkeakoulun yhteistyöhanke, jota toteutetaan ESR-rahoituksella 2015-17. Metropolia Ammattikorkeakoulun roolina on jatkaa KAMU-kaveriohjausta maahanmuuttajille -hankkeessa aloitettua työtä vapaaehtoistoiminnan ja opintojen rajapinnan kehittämisessä.

Elinvoimaisen yhteiskunnan rakentaminen edellyttää tulevaisuustietoista ja ympäröivän yhteiskunnan kanssa resonoivaa korkeakoulukulttuuria. Vapaaehtoistoiminnan sekä non-formaalin ja informaalin oppimisen liittäminen osaksi eri tutkintojen opintoja on korkeakoulusektorilla tunnistettu mahdollisuus, mutta käytännöt ovat monin paikoin vasta kehittymässä. Esimerkiksi vanhustyössä vapaaehtoistoiminnalla on vahva kansantaloudellinen ulottuvuus, jonka hyödyntäminen osana geronomiopiskelijoiden tutkintoa voi tuottaa moninkertaisia hyötyjä.

Vapaaehtoistyössä opittavat taidot ovat metaosaamista, joiden hyödyntäminen on mahdollista erilaisilla painotuksilla monissa eri työympäristöissä. Metropolian osahankkeessa jatketaan sellaisen vapaaehtoistyön opinnollistamisen mallin kehittämistä, joka on siirrettävissä korkeakouluympäristöissä eri aloille. Kehittämistyö sisältää mm. kansainvälistä benchmarking -verkostoitumista, yhteenvedon laatimista vapaaehtoistyöstä oppimisen tuloksista ja yhteistyön laajentamista esimerkiksi yrityksissä tapahtuvaan vapaaehtoistyöhön.

Osahankkeessa hyödynnetään muiden mukana olevien ammattikorkeakoulujen muodostamaa verkostoa. Muita Metropolian kehittämiskumppaneita ovat esimerkiksi Kansalaisareenan Valikko-verkosto ja OK–opintokeskus.

 

Hankkeen verkkosivut

 

Lisätietoja:


Projektipäällikkö Mai Salmenkangas
puh. +358 40 334 6927
etunimi.sukunimi@metropolia.fi