Mitä tarkoitamme innovaatiolla?

Monialaisen innovaatioprojektin taustalla on yhteinen käsitys innovaatioista ja innovaatioprojektista. Innovaatio voi olla radikaali innovaatio, uusi laite tai toimintamalli, mutta useimmin innovaatiot ovat vähittäisiä eli inkrementaalisia. Tällä tarkoitetaan kehitystoimintaa, jossa tuotetta tai palvelua kehitetään vähitellen yhdessä käyttäjien ja eri alan asiantuntijoiden kanssa. Innovaatio ei ole mikä tahansa keksintö tai idea, vaan innovaatioksi voidaan sanoa tuotetta tai palvelumallia, joka on otettu käyttöön ja jota voidaan hyödyntää. Innovaatiot voivat olla hyvin erilaisia; sosiaalisia, teknologisia, palvelumuotoilua ym. (Oksanen J., Pesonen P., Rilla N. Saarinen J. Suomalaisia innovaatioita. Suomi-konepistoolista Habbo Hotelliin. Gummerus 2011).

Työelämän ja organisaatioiden kehittymisen perusedellytys on, että toimijat pyrkivät jatkuvaan kehitykseen. Organisaatioiden ja yritysten elämään kuuluu sisäänrakennettu kilpailumekanismi, joka pakottaa parantamaan toimintaa, tai organisaation olemassaolon edellytykset ja olemassaolon oikeutus katoavat. Tässä kilpailussa keskeinen elementti on kyky löytää, kehittää ja hyödyntää innovaatioita.