Esimerkkejä toteutuneista innoprojekteista

Metropoliassa tehdään 1000 innovaatioprojektia vuodessa. Niiden kautta Metropolia tarjoaa merkittävän panoksen alueen työelämän kehittämiseen ja samalla opiskelijoiden integraatio työelämään lisääntyy.

MoveZo-peli Lastensairaalaan


Tavoite SPR Veripalvelulta: Verenluovuttajia pitäisi saada lisää! Katso ratkaisu!

Verenluovuttajille muistutus matkapuhelimeen

Matkapuhelimeen tuleva muistutus kertoo verenluovuttajalle, milloin tulee luovuttaa verta seuraavan kerran sekä lähimmän Veripalvelun sijainnin ja ensimmäisen mahdollisen luovutusajan.

Projektin toteutti moniammatillinen opiskelija- ja opettajatiimi viestinnästä, tietotekniikasta, englanninkielisestä sairaanhoitajakoulutuksesta, tuotantotaloudesta sekä Veripalvelun edustaja. Opiskelijat tekivät myös rahoitus- ja liike-toimintasuunnitelman. Palvelu on tällä hetkellä käytössä ja sitä kehitetään edelleen.

 

Tavoite: Kuinka Arabian alueen asukkaat voivat rakentaa esityksen yhdessä?

Pikku Pietarin piha -teatteriesitys asukkaiden kanssa

Mukana oli Pop/jazzin ja esittävän taiteen opiskelijoita sekä Arabianrannan eri asukasyhteisöt. Kokonaisuus koostui teatteriesityksestä Arabianrannassa sekä alueella tehdyistä työpajoista. Työpajojen tuloksena syntyi esitykseen ohjelmakokonaisuus, jossa joka ilta tekijöinä toimi uusi työryhmä.

 

Haaste Peab Oy: Rakennustyömiehillä paljon tuki- ja liikuntaelinsairauksia ja vähän ergonomiatietoutta

Ergonomiaohjeistus rakennusmiehille.

Projektin tuloksena syntyi ergonomiaohjeistus, video ja opaskirja.

Rakennusmestarit, fysio- ja toimintaterapeutit ja mediateknikot kehittivät ratkaisun yhdessä monialaisessa ryhmässä.

Artikkeli Focus-lehdessä (s.22)

 

Tavoite: Miten tehdä päihdevalistusta uudella tavalla?

Tietokonepelejä uudenlaiseen päihdevalistukseen.

Innovaatioprojekteissa syntyi erilaista pelejä, parhaat palkittiin. Esim. ADDICTION ISLANDS: ”Auta saarten asukkaita pääsemään päihdeongelmista ja riippuvuuksista eroon. Ratkaise tehtäviä ja taistele erilaisia päihdehirviöitä vastaan. Sinä olet saaren toivo!” Mukana oli sosiaalialan, mediatekniikan ja toimintaterapian sekä optometrian opiskelijoita ja projekti toteutettiin yhteistyössä EHYT (Ehkäisevä päihdetyö) ry:n kanssa.

 

Tavoite Kustaankartanon Vanhustenkeskukselta: Kuinka vanhukset ja lapset voidaan saattaa kohtaamaan? Katso ratkaisu!

Toimiva ulkoilualue sukupolvien kohtaamiseksi

Vanhusten ja heidän omaistensa kanssakäyminen piha- ja parvekealueilla oli haasteena Kustaankartanon Vanhustenkeskuksessa. Rakennustekniikan opiskelijat yhdessä Hyvinvointi ja toimintakyky -opiskelijoiden kanssa tutkivat vanhusten tarpeita liikkumisen, hyvinvoinnin, sosiaalisen vuorovaikutuksen ja niiden edistämisen näkökulmasta.

Projektissa laadittiin suunnitelma toimivasta ulkoilualueesta sukupolvien kohtaamiseksi. Rakennetun ympäristön mittauksen ja mallinnuksen instituutti toteutti kyseisestä kohteesta panoraamakuvauksen sekä laserkeilauksen.

 

Tavoite: Kuinka pyöräilyä voidaan helpottaa kaupungissa? Katso ratkaisu!

Pyörien korjauspalvelu lippakioskeihin

Opiskelijat kehittivät ilmaiset tee-se-itse pyöräkorjaamot Helsinkiin. Ne lanseerattiin Tour de Lippakioski -tapahtumalla, johon opiskelijat itse hankkivat sponsorit (BassoRadio, TivoliAudio, Huntteri, Tunturi, FutureShortsFinland).

Yhteistyökumppanina olivat WDC, Helsingin kaupunki ja viisi lippakioskia.

Projektin toteutti moniammatillinen opiskelija- ja opettajatiimi muotoilusta, sisustusarkkitehtuurista, graafisesta suunnittelusta ja kulttuurituotannosta.

Opiskelijat tekivät käytännön tiedotuksen ja markkinoinnin, muotoilivat graafisen ilmeen ja suunnittelivat ja tuottivat tuotteita, esim. korjauslaukun. Palvelu on kesäisin käytössä ja sitä kehitetään edelleen. Muista liikkuvan arjen haasteisiin tuotetuista ratkaisuista:

lad.metropolia.fi

 

Tavoite Helsinki Design Weekin Co-Creation –teema tarvitsi osallistavaa ennakkomarkkinointia

Festivaali ratikassa.

Viikossa 86 opiskelijaa eri kulttuurialoilta kehittivät 10 kaupunkilaisia ratikassa osallistavaa teosta tai tapahtumaa. Tuloksena oli kolmipäiväinen osallistava ratikkafestivaali, jonka markkinointi ja tiedotus toimi opiskelijavoimin.

Matkustajat saivat osallistua esimerkiksi muuttoon ja 3-D-maailman luomiseen, saunomiseen, he saivat kirjeitä ja ottaa polaroid-kuvan, he saivat salakuunnella laulumuotoista kännykkäpuhelua ja jakaa muistonsa kirjassa.

Videoita ja kuvia

 

Tavoite Invalidiliitolta: Joillekin toimintarajoitteisille henkilöille ei voida myöntää avustajakoiraa. Katso ratkaisu!

Avustajakoiran palkka-automaatti

Opiskelijat suunnittelivat ja toteuttivat prototyypin palkka-automaatista, joka auttaa vaikeasti toimintarajoitteisia henkilöitä avustajakoiran palkitsemisessa. Mukana oli sähkötekniikan sekä Hyvinvointi ja toimintakyky -yksikön opiskelijoita fysioterapian, toimintaterapian, apuvälinetekniikan ja vanhustyön koulutusaloilta.