Ammattikorkeakoulun opettajuus muutoksessa. Opettajien toimijuus, identiteetti ja käsitykset työstään.Julkaisuvuosi:
2014

Sarja:
AATOS-
artikkelit

Formaatti:
verkkojulkaisu
Merja Reijonen, Päivi Kaljonen, Marjo Mannila & Eija Heiskanen

Organisaatiota koskevat tutkimukset ovat osoittaneet, että mikäli organisaation identiteetti ollenkaan on olemassa, se syntyy ja rakentuu nimenomaan organisaation jäsenten välisessä jokapäiväisessä keskustelussa ja organisaation jäsenten välisessä vuorovaikutuksessa. Identiteetti ei ole koskaan vakio, vaan se elää ja saa uusia merkityksiä vuorovaikutuksessa ja keskustelussa organisaation sisällä. Tämän julkaisun kolme artikkelia johdattelevat lukijan keskelle ammattikorkeakoulun opettajien keskustelua ammattikorkeakoulun toimintakulttuurista, asiantuntijuutensa pohjalla olevasta identiteetistään ja opettajuuden haasteista ammattikorkeakoulun toimintajärjestelmässä. Julkaisun artikkeleissa opettajat kysyvät toisiltaan, keitä me ammattikorkeakoulun opettajina olemme, mihin suuntaan haluamme itseämme, ammattikorkeakouluamme ja siellä tehtävää työtä kehittää. Julkaisussa annetaan ääni ammattikorkeakoulun opettajien kokemusasiantuntijuudelle.

Julkaisun kolmen artikkelin yhteinen aineisto muodostuu seitsemästä ryhmäkeskustelusta, joihin osallistui yhteensä 22 opettajaa ammattikorkeakoulun seitsemästä eri koulutusohjelmaryppäästä. Kaikki ryhmäkeskusteluihin osallistuneet opettajat osallistuivat vuonna 2012 kahden lukukauden mittaiseen ammattikorkeakoulun järjestämään ”opettaja-akatemia” – koulutusprosessiin. Akatemian tavoitteena oli opettajan oman ammatillisen kasvun lisäksi kehittää ammattikorkeakoulun korkeakoulupedagogiikkaa yli koulutusohjelmarajojen sekä syventää yhteistä ymmärrystä ammattikorkeakouluopettajan ydintehtävästä. Julkaisun artikkeleiden taustalla on aito kiinnostus kuulla ja saada opettajien kokemusasiantuntijuus mukaan ammattikorkeakoulun kehittämistyöhön.

Julkaisun artikkeleissa kuvataan, kuinka ammattikorkeakoulun nopeat ja jatkuvat muutokset näyttäytyvät kulttuurisina ristiriitoina ja opettajien moraalisina kamppailuina ristiriitaisten asiantuntijuusidentiteettien ja työorientaatioiden välillä. Keskeinen kamppailu käydään perinteisen opettajaidentiteetin ja ammattikorkeakoululle visioidun työelämän tutkijan ja kehittäjän identiteetin välillä. Kaikki julkaisun kolme artikkelia kertoivat, että ammattikorkeakoulussa ollaan matkalla uuteen, mutta sen ohjaaminen ja toteuttaminen on haastavaa ja aikaa vaativaa.


Lue julkaisu PDF-tiedostona

Julkaisu on tekijänoikeussäädösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.

Avainsanat

ammattikorkeakoulu, toimintakulttuuri, toimijuus, identiteetti, opettajuus, toimintajärjestelmä

Sivumäärä:
57

ISBN:
978-952-6690-60-5

ISSN:

1799-604X