Musiikki kuuluu kaikille. Musiikin YAMK muuttuvan musiikkipedagogiikan tiennäyttäjänä.Julkaisuvuosi:
2015

Sarja:
AATOS-
artikkelit

Formaatti:
verkkojulkaisu
Leena Unkari-Virtanen (toim.)

Millä tavalla muusikko ja musiikkipedagogi kohtaavat ammatissaan ihmiset – oppilaat, yleisön, kollegat, satunnaiset kanssakulkijat? Monissa Metropolia Ammattikorkeakoulun musiikin ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon (YAMK) opinnäytetöissä ihmisten kohtaamisen kysymykset ovat olleet ammatillisen kehittämistyön ytimessä. Tässä artikkelikokoelmassa YAMK-alumnit kuvaavat opinnoissaan toteuttamiaan kehittämisprojekteja.

Lue julkaisu PDF-tiedostona

Julkaisu on tekijänoikeussäädösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.

Avainsanat

m
usiikki, musiikkipedagogiikka, ylempi amk-tutkinto, opinnäytetyö, vuorovaikutus, sosiokulttuurinen innostaminen, draamapedagogiikka, improvisaatio, soiton ryhmäopetus, sairaalamuusikko, esteetön musiikinopetus

Sivumäärä:
161

ISBN:
ISBN: 978-952-6690-61-2 (pdf)

ISSN:

1799-604X