Työyhteisöä kehittävä täydennyskoulutus -
kohti asiakaslähtöistä toimintakyvyn arviointiaJulkaisuvuosi:
2011

Sarja:
TAITO-
työelämäkirjat

Formaatti:
verkkojulkaisu,
kirja (saatavana Metropolian kirjastosta)

Harra, Toini, Vehkaperä, Ulla & Kara, Helena

Jatkuva ja pitkäjänteinen kehittäminen on osa sosiaali- ja terveyspalveluiden organisaatioiden toimintaa. Tässä julkaisussa kuvataan työelämän ja ammattikorkeakoulun yhteistä kehittämistä ja sen tuloksia.

Työyhteisön täydennyskoulutuksella kehitettiin iäkkäiden ihmisten toimintakyvyn arviointia. Kehittämisen kohteena olivat erityisesti arvioinnin asiakaslähtöisyys, luotettavuus ja tehokkuus. Julkaisussa kuvataan työyhteisön kehittämiseen räätälöidyn täydennyskoulutuksen toteutusta ja tarkastellaan sen vaikuttavuutta. Lisäksi kuvataan kehittämisen tuloksena syntynyt toimintakyvyn arviointimalli.

Tapausesimerkki nousee toimintaterapiasta mutta on sovellettavissa myös laajemmin sosiaali- ja terveysalalla.
Julkaisu on tekijänoikeussäädösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.
Sivumäärä:
105

ISBN:
978-952-5797-29-9 (PDF)
978-952-5797-28-2 (NID.)

ISSN:

1799-6007 (PDF)
1799-599X (NID.)