Hyvinvointia ja energiatehokasta asumista ikäihmisten ehdoillaJulkaisuvuosi:
2015

Sarja:
TAITO-
työelämäkirjat

Formaatti:
verkkojulkaisu,
kirja (saatavana Metropolian kirjastosta)

Tuula Mikkola, Kaija Matinheikki-Kokko ja Katri Korkalainen (toim.)

Palvelurakenteet kaupungeissa ja maaseudulla muuttuvat makrotalouden ja demografisten tekijöiden muutosten sekä teknologisoitumisen seurauksena. Tarvitaan uusia toimintatapoja tuottaa tarkoituksenmukaisesti palveluja ikäihmisille. Julkaisussa lähtökohtana on ihmisten toiminnan tukeminen heidän omassa luontaisessa elinympäristössään.

EAKR-rahoitteisessa Hyvinvointia ja Energiatehokkuutta Asumiseen (HEA) -hankkeessa pilotoimme sosiaalisesti, ekologisesti ja ekonomisesti kestäviä asumis- ja palveluratkaisuja sekä kaupunki- että maaseutuympäristössä Etelä-Suomen alueella. Hankkeeseen osallistuvat ovat niin kotona kuin palveluasunnoissa asuvia ikäihmisiä. Käsittelemme asiakaskeskeistä palvelu- ja tuotekehitystä, jossa ikäihmiset ovat aktiivisia oman asuin-, toiminta- ja palveluympäristön kehittäjiä ja kanssatoimijoita. Yhteistoiminnan kautta avautuu ikäihmisten arki ja toiminnan mahdollisuudet sekä ikäihmisten osallistumisen merkitys asumis- ja palveluratkaisujen tuottajina ja uudistajina.

Julkaisu tarjoaa tietoa ja näkökulmia, jotka haastavat lukijan pohtimaan ikäihmisten hyvinvointia, asumista ja palveluratkaisuja. Julkaisu sopii kaikille opiskelijoista vanhustyön päättäjiin. Se palvelee erityisesti ikäihmisten asuin- ja toiminta- sekä palveluympäristön kehittämisestä kiinnostuneita toimijoita. Heitä edustavat ikäihmiset itse, poliittiset toimijat, alan virkamiehet ja ammattilaiset, yrittäjät ja kolmas sektori sekä alalle kouluttautuvat.

Avainsanoja: ikäihminen, ikääntyminen, hyvinvointi, toimintakyky, toimintaympäristö, yhteisöllisyys, käyttäjälähtöinen, asiakaslähtöinen, palvelut, teknologia, tuotekehitys, asuminen, esteettömyys, energiatehokkuus


Lue julkaisu PDF-tiedostona
Julkaisu on tekijänoikeussäädösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.

Sivumäärä:
127

ISBN: 978-952-6690-30-8 (nid.)
978-952-6690-31-5 (PDF)

ISSN:

1799-6007 (PDF)
1799-599X (NID.)