Osallistava monikulttuurinen sosiaaliohjausJulkaisuvuosi:
2011

Sarja:
TAITO-
työelämäkirjat

Formaatti:
verkkojulkaisu, kirja
(saatavana Metropolian kirjastosta)
Kaljonen, Päivi & Matinheikki-Kokko, Kaija (toim.)

Kuinka tunnistamme kulttuurin merkityksen asiakastyössä, jossa kohtaavat eri kulttuureissa kasvaneet ihmiset?

Julkaisussa tarkastellaan maahanmuuttajataustaisten asiakkaiden sosiaaliohjausta eri näkökulmista. Tavoitteena on kuvata alan ammatillista osaamista ja siihen liittyviä haasteita Suomessa. Erityisesti esille nousevat monikulttuurisen sosiaaliohjauksen käytännöt ja ohjauksessa vastaan tulevat kulttuurien väliset haasteet.

Lisäksi julkaisussa avautuu näkökulma yhteisen asiantuntijuuden oppimiseen ja kumppanuuden rakentamiseen sosiaalialan työelämän ja ammattikorkeakoulun kesken.

Julkaisu on suunnattu maahanmuuttajien parissa työskenteleville ammattilaisille ja alan opiskelijoille, joita kiinnostavat maahanmuuttajien oman osallistumisen ja kotoutumisen edistäminen sosiaalialan toimintaympäristössä
Julkaisu on tekijänoikeussäädösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Sivumäärä:
240

ISBN:
978-952-5797-45-9 (PDF)
978-952-5797-44-2 (NID.)

ISSN:

1799-6007 (PDF)
1799-599X (NID.)