Tervetuloa Metropolia-teatteriin!

Metropolian esittävän taiteen koulutusohjelma tuottaa vuodessa osana opintoja lukuisia eri tuotantoja ja esityksiä: uudet ja vanhat näytelmätekstit, esitykselliset tutkielmat, erilaiset tarinat yhteisöissä ja yhteiskunnassa muodostavat esittävän taiteen ohjelmiston.

Lisätietoja: esittavataide metropolia fi / 040 334 0920   

Tutustu teatteri-ilmaisun ohjaajan maailmaan yleisölle avoimien esitysten kautta!

Katso kaikki teatteriesityksemme >>

 

 

Teatteri-ilmaisun ohjaajien opinnot

Teatteri-ilmaisun ohjaajan osaamisen painopisteitä ovat ohjaaminen sekä osallistavan teatterin ja taiteen eri työtavat, kuten ryhmän vuorovaikutustaitojen kehittäminen ja yhteisöllinen interaktio. Teatteri-ilmaisun ohjaaja toimii ryhmien ja prosessien vetäjänä niin taiteen kuin muunkin yhteiskunnan toimintaympäristöissä.

Mitä opinnot sisältävät?

Koulutuksessa hakeudutaan erilaisiin toimintaympäristöihin ja opiskellaan monialaisten toimijoiden kanssa hankkeissa, produktioissa ja työpajoissa. Opiskelija tutustuu teatterin ja draaman mahdollisuuksiin toimia tutkivan ja kehittävän työotteen välineenä, yhteiskunnallisten ilmiöiden jäsentäjänä, faktan ja fiktion välisenä sillanrakentajana sekä esteettisten innovaatioiden synnyttäjänä.

Opinnoissa perehdytään

 • esittävän taiteen erilaisiin ilmiöihin
 • taiteen tekemiseen valitulle kohdeyleisölle
 • taiteen tekemiseen yhdessä yleisön kanssa
 • taiteeseen yhteisöllisenä ilmiönä
 • taiteeseen yhteisön palveluksessa
 • esittämisen ja ilmaisun alueisiin
 • ohjaamiseen / erilaisten aktioiden ja tapahtumien rakentamiseen / dramaturgiaan
 • improvisaatioon /  tarinateatteriin  /  forum-teatteriin  /  draamatyöpajoihin
 • esityksellisiin tutkielmiin  /  esittävän taiteen historiaan ja nykysuuntauksiin
 • perustaitoihin teatterityössä tarvittavasta tuotannollisesta ja teknisestä osaamisesta.

Toisena opiskeluvuonna opiskelija painottaa opiskelupolkuaan joko prosessi- tai esityspainotteisesti.

Mitä teatteri-ilmaisun ohjaaja tekee työkseen?

Teatteri-ilmaisun ohjaajalla on käytössään erilaisia teatterin ja draaman työkaluja ja taitoja, joiden avulla hän toimii erilaisten ihmisryhmien kanssa ohjaajana, opetustehtävissä ja taiteellisessa työssä. Teatteri-ilmaisun ohjaaja kehittää edelleen soveltavan teatterin työtapoja ja yhdessä muiden toimijoiden kanssa edistää taiteen tulemista osaksi yhteiskuntaa.

Teatteri-ilmaisun ohjaajat työskentelevät mm.

 • ammatti- ja harrastajateattereissa
 • kulttuuriorganisaatioissa
 • erilaisissa yhteisöissä ja yhdistyksissä
 • projekteissa
 • julkisen sektorin laitoksissa (kuten museoissa, päiväkodeissa, kouluissa, sosiaali- ja nuorisotoimessa)
 • ilmaisukasvatusta antavissa tahoissa
 • perustamissaan yrityksissä

Yhteystiedot

Päivi Rahmel
tutkintovastaava
p. 040 334 0615
Lähetä sähköpostia


Elina Ala-Nikkola
koulutussuunnittelija
p. 050 401 3456
Lähetä sähköpostia