Työtarjoukset: sosiaali- ja terveysala

Yhteystiedot - hyvinvointialan tutkinto-ohjelmat

Koulutusassistentti Tiina Veijola
puh. 040 354 9649
tiina.veijola metropolia fi

 • Apuvälinetekniikka
 • Fysioterapia
 • Jalkaterapia
 • Optometria
 • Osteopatia

Assistentti Arja Puura
puh. 050 401 3474
arja.puura metropolia fi

 • Sosiaaliala
 • Social Services *
 • Toimintaterapia
 • Vanhustyö

* Opetus englanniksi

Yhteystiedot - terveys- ja hoitoalan tutkinto-ohjelmat

Lehtori Anna-Maria Tiainen
puh. 050 563 3611
anna-maria.tiainen metropolia fi

 • Bioanalytiikka
 • Ensihoito
 • Hoitotyö
 • Nursing *
 • Radiografia ja sädehoito
 • Suun terveydenhuolto

* Opetus englanniksi

Harjoittelupaikkatarjoukset

Jätä harjoittelupaikkatarjous sosiaali- ja terveysalan harjoittelupaikkavarausjärjestelmään Jobiiliin

Muut työtarjoukset