Harjoittelijat - liiketalous

Liiketoiminnan tutkinto-ohjelmamme kehittävät jatkuvasti uusia yhteistyömuotoja vastaamaan työelämän tarpeita. Räätälöimme kumppaniyrityksillemme sopivia toimintamalleja ja kutsumme yrityksiä aktiivisesti kontaktoitumaan opiskelijoihimme ja tulevaisuuden liiketoiminnan osaajiin. Otamme erittäin mielellämme vastaan toimeksiantoja ja yritysvieraita esittelemään toimintaansa ja toimialaansa kursseillemme.

Tyypillisimmät yhteistyömuodot ovat:

 • harjoittelu yrityksissä,
 • opinnäytetyö,
 • yritysesittelyt
 • oppilaitosvierailut
 • rekrytointitilaisuudet
 • projektitoimeksiannot.

Ohessa hieman tarkemmin harjoittelusta

Harjoittelun ajankohta

Liiketalouden tutkinto-ohjelman opiskelijat suorittavat tutkintoon pakollisena kuuluvan työharjoittelujakson usein kesätaukojen aikana touko-elokuussa, mutta harjoittelupaikoille on kysyntää myös lukukauden aikana. Vuosittain harjoitteluun lähtee satoja liiketalouden opiskelijoita.

Kesto

Tradenomin tutkintoon sisältyy pakollista työharjoittelua 30 opintopistettä eli ajallisesti noin viisi kuukautta. Opiskelijat voivat suorittaa harjoittelunsa yhtenä, noin 5 kuukauden pituisena jaksona tai kahdessa osassa, jolloin yhden harjoittelujakson pituus on noin 2,5 kk.

Englanninkielisissä European Business Administration (EBA)-, European Management (EM) -, sekä International Business and Logistics (IBL) -tutkinto-ohjelmissa harjoitellaan myös 30 opintopisteen edestä ja harjoitteluun lähdetään pääsääntöisesti syyslukukaudeksi opintojen lopulla.

Järjestelyt

Harjoittelun tavoitteena on tutustuttaa opiskelija liiketalouden alan työtehtäviin käytännössä. Jokaisella Metropoliasta valmistuvalla tradenomilla on oman alan työkokemusta jo koulutuksen ajalta. Harjoittelu suoritetaan pääsääntöisesti palkallisessa työsuhteessa. Harjoittelupaikkaa hakiessaan opiskelija varmistaa koulun edustajalta, että työtehtävät ovat koulutusohjelman harjoittelutavoitteiden ja -vaatimusten mukaiset. Koulun edustajina toimivat koordinaattori ja koulutussuunnittelijat sekä suuntautumisvaihtoehdon vastaavat opettajat sekä tutkintovastaavat.

Esimerkkejä työtehtävistä

Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto antaa mahdollisuuden suuntautua hyvin monenlaisiin tehtäviin - oheen on poimittu esimerkkejä alan harjoittelijoiden työtehtävistä suuntautumisvaihtoehdoittain tai koulutusohjelmittain.

Esimiestyö ja henkilöstön kehittäminen

 • HR-assistentti
 • Henkilöstösuunnittelija
 • Henkilöstökonsultti

Laskentatoimi ja rahoitus

 • Taloussihteeri
 • Pankki- tai rahoitustoimihenkilö
 • Back office -toimihenkilö
 • Rahoitus- tai meklariassistentti
 • Account Manager

Markkinointi

 • Myyjä
 • Media-assistentti tai -suunnittelija
 • Markkinointiassistentti tai -suunnittelija
 • Myyntiassistentti tai -suunnittelija

European Business Administration

 • Production & Marketing Assistant
 • External Relationship Agent
 • Media Trainee
 • Marketing Trainee
 • Assistant of Sales Support Unit
 • Assistant of Financial Markets
 • Event Coordinator

European Management

 • HR Assistant
 • Financial Assistant
 • Sales & Marketing Assistant
 • Credit Controller Trainee
 • Export Salesman
 • Product Planning Trainee
 • Administration Assistant

International Business and Logistics

 • Purchasing Assistant
 • Buyer
 • Import/Export Assistant
 • Logistics Trainee