Harjoittelijat - sosiaali- ja terveysala

Työelämässä tapahtuva ohjattu harjoittelu perustuu opiskelijan, opettajan ja työelämän yhteistyöhön ja se toteutetaan kunkin koulutusohjelman opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti.

Ajankohta

Ohjatut harjoittelujaksot suoritetaan pääsääntöisesti lukukauden aikana, ei kesäisin.

Kesto

Harjoittelun kokonaislaajuus vaihtelee 45-120 opintopisteeseen. Harjoittelu toteutetaan useassa jaksossa.

Tavoitteet

Harjoittelu antaa valmiuksia erilaisten toimintatapojen ja työmenetelmien valintaan, käyttöön ja soveltamiseen.

Harjoittelussa opitaan tunnistamaan ja analysoimaan alan kehittämistarpeita sekä kehittämään asiakas- ja työelämälähtöisesti uusia ratkaisuja, toiminnan laatua ja tuloksellisuutta.

Lisätietoja

Harjoittelupaikkatarjoukset terveys- ja hoitoalan opiskelijoille kannattaa ensisijaisesti lähettää Suomen ammattikorkeakoulujen ura- ja rekrytointipalvelun, Jobstep.netin, kautta.

Terveys- ja hoitoalan harjoittelun yhteyshenkilö pitää Jobstep.net -käyttökoulutuksia työnantajille.