Harjoittelijat - tekniikka

Ajankohta

Harjoitteluajankohta vaihtelee, mutta useimmissa koulutusohjelmissa voi harjoitella kesäisin touko-elokuussa.

Kesän harjoittelupaikkatarjoukset kannattaa lähettää hyvissä ajoin vuodenvaihteessa.

Kesto

Harjoittelun laajuus on 30 opintopistettä, joka vastaa noin viiden kuukauden kokopäivätyöskentelyä.

Tuotantopainotteisissa koulutusohjelmissa on lisäksi työssäoppimista.

Esimerkkejä työtehtävistä

Tekniikan alan ammattikorkeakoulututkinto antaa mahdollisuuden suuntautua hyvin monenlaisiin tehtäviin - oheen on poimittu niistä muutamia esimerkiksi.

Automaatiotekniikka

 • Automaation kokonaistoimitukset
 • Järjestelmäsuunnittelu
 • Menetelmäsuunnittelu

Bio- ja elintarviketekniikka

 • Bioreaktorin simulointimallin verifiointi
 • Proteiinien puhdistus ja karakterisointi
 • Sokerin laadunvalvonta-analyysit

Elektroniikka

 • Automaatioasennus
 • CAD-mallinnus
 • Kokoonpano ja testaus

Information Technology

 • GPRS-project
 • LAN-installations
 • PDH/SDH device configuration

Kemiantekniikka

 • Avustaminen levämyrkkytutkimuksissa
 • Päällystysaseman hoito- ja laaduntarkkailutehtävät
 • Savukaasujen analyysit

Maanmittaustekniikka

 • Luotausdatan kerääminen
 • Maaperätutkimus
 • Mittaustyönjohto

Materiaali- ja pintakäsittelytekniikka

 • Jauhemaalaus
 • Laaduntarkastus
 • Menetelmäkehitys

Media Engineering

 • Assisting in product support, consulting and marketing
 • Duties of Production Assistant
 • Planning and implementation of media network solutions

Mediatekniikka

Graafinen tekniikka

 • Graafinen suunnittelu
 • Offset-painaminen

Digitaalinen media

 • Flash-animointi

Talotekniikka

 • Lämpöhäviö- ja energialaskelmat
 • Mittaus- ja säätötyöt
 • Urakkalaskenta, asennustyöt

Tietotekniikka

 • Help Desk -tukihenkilön tehtävät
 • Ohjelmistosuunnittelu, kehitys, testaus
 • Symbian C++ -ohjelmointi

Tuotantotalous

 • Logistiikan tuotannon ohjaus
 • Myymälälogistiikan toimintalaskelma
 • Tavarantarkastus, keräily, pakkaus, täyttö