Opinnäytetyöntekijä - AMK ja YAMK

Opinnäytetyötä tekevät opiskelijat

Ammattikorkeakouluopintoihin sisältyvä opinnäytetyö antaa työnantajalle hyvän tilaisuuden tutustua tuleviin Metropolia-osaajiin joustavalla tavalla.

Työ tehdään pääasiallisesti työelämän tarpeisiin, ja aihepiiriltään se liittyy kiinteästi koulutusohjelman tai suuntautumisvaihtoehdon ammattiopintoihin. Opinnäytetyö voidaan tehdä yksilö- tai pienryhmätyönä.

Opinnäytetyö sisältyy sekä ammattikorkeakoulututkintoon (AMK) että ylempään ammattikorkeakoulututkintoon (YAMK).

Ajankohta

Opiskelijat aloittavat opinnäytetyön tekemisen yksilöllisesti, mutta useimmiten se tehdään viimeisenä opintovuonna. Opinnäytetyöpaikkatarjouksia voi lähettää ympäri vuoden.

Tavoitteet

Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä.

Opinnäytetyö on teoreettinen tai empiirinen tutkimus-, kehittämis- tai suunnittelutehtävä. Se voi sisältää myös taiteellisen osan.