Kulttuurialan opinnäytetyöntekijät

Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto antaa mahdollisuuden suuntautua hyvin monenlaisiin tehtäviin - oheen on poimittu esimerkkejä alan opinnäytetyöistä.

Esimerkkejä opinnäytetyöaiheista

Elokuva ja televisio

 • Elokuvailmaisun periaatteiden soveltaminen ja analysointi
 • Elokuvan tuottamisprosessi  ja sen arviointi eri työnkuvien näkökulmasta
 • Televisio-ohjelman toteutus ja kehittävä arviointi
 • Radio-ohjelman toteutus ja kehittävä arviointi
 • Radio- ja televisiotyön tutkimus ja kehittäminen
 • Journalistinen tutkimus

Esittävä taide

Ks. Metropolian Tapahtumat

Konservointi

 • Konservointitehtävä ja sen dokumentointi
 • Materiaalitutkimus
 • Konservointitekniikan kehitystehtävä
 • Historiallinen selvitys

Kulttuurituotanto

 • Kulttuurialan palvelujen kehittäminen
 • Festivaalikenttää koskeva kehittäminen eri näkökulmista
 • Kulttuuriyritysten ja – laitosten markkinointikartoitukset ja selvitykset
 • Tapahtumien tuotantoa koskeva kehittämis- ja selvitystyö
 • Käyttäjä- ja toimijalähtöinen kehittämistyö kulttuurialalla
 • Kulttuuriviennin tutkimuksellinen kehittämistyö
 • Innovaatiotyö monialaisesti muiden alojen opiskelijoiden kanssa

Muotoilu

 • Tuotesuunnittelu
 • Tuotteiden- ja palveluiden konseptointi
 • Sisustus-, tila-, kaluste- ja valaistussuunnittelu
 • Painokangas- ja pintasuunnittelu
 • Käyttäjätutkimukset
 • Visuaalinen suunnittelu ja -markkinointi
 • 3D mallinnus ja visualisointi
  Ota yhteyttä: muotoilu metropolia fi

Musiikki

Ks. Metropolian Tapahtumat

Pop/jazz -musiikki

Ks. Metropolian Tapahtumat

Vaatetusala

 • Kaavoituksen laadullinen parantaminen
 • Reklamaatioprosessin kehittäminen
 • Tuontilogistiikan kehityssuunnitelma
 • Työvaatteiden suunnittelu- ja hankintaprosessi
 • Vaatteiden ohjeistus ja mitoitus

Viestintä

 • 3D-projektit (opiskelijatöitä)
 • 3D-teknologiakehityshankkeet
 • Esitysmateriaalien suunnittelu
 • Lehden tai kirjan ulkoasun suunnittelu
 • Markkinointikampanjan visuaalinen suunnittelu
 • Yritysilmeen graafinen suunnittelu

Lisätietoja