Liiketalouden alan opinnäytetyöt

 • Liiketalouden alan ammattikorkeakoulututkinto antaa mahdollisuuden suuntautua hyvin monenlaisiin tehtäviin - oheen on poimittu esimerkkejä alan opinnäytetöistä suuntautumisvaihtoehdoittain ja tutkinto-ohjelmittain.

Esimerkkejä opinnäytetyöaiheista

Esimiestyö ja työyhteisön kehittäminen

 • Työsuhdeopas yritykselle X
 • Mittariston kehittäminen rekrytoinnin tehostamiseksi.
 • Myynnistä suoritukseen prosessin kuvaaminen.
 • Esimiestyössä onnistumisen edellytykset.
 • Valmentavan johtamisen koulutuksen vaikutukset esimiestyöhön.
 • Työhyvinvointisuunnitelma palvelualan yritykselle.
 • Hiljainen tieto asiantuntijaorganisaatiossa.

Kansainvälinen liiketoiminta

 • Yritys XXX Oy:n avainasiakkuuksien hallinta
 • ERP-järjestelmäprojektin johtamisen haasteet kansainvälisessä yrityksessä
 • Kansainvälisen yrityksen sisäinen markkinointiviestintä ja sen kehittäminen Case XXX Oy
 • Airline's market entrance to Finland Case: XXX
 • Perehdytyssuunnitelma XXX Oy
 • Venäjällä aloittavan yrityksen rekrytoinnin haasteet: miten XXX onnistuu rekrytoinnissaan?

Markkinointi ja logistiikka

 • Yritys XXX:n imagotutkimus
 • Kampanjamainonnan tehokkuuden mittaaminen kävijäkyselyllä esimerkkinä kauppakeskus XXX
 • Laadun kehitys yrityksessä uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton jälkeen
 • Markkinointisuunnitelma XXX Oy
 • Asiakastyytyväisyystutkimus : XXX Oy
 • Internet-sivujen suunnittelu ja toteutus: XXX:n toimeksiantona

Talous ja rahoitus

 • Onnistuneen yritysoston edellytykset – Järjestely, rahoitus & verotus
 • Optiot yritysjohdon palkitsemiskeinona
 • Taloushallinnon järjestelmät pienyrityksissä
 • Corporate governance, sisäinen valvonta ja riskienhallinta
 • Työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma Yritys X Oy:lle
 • Pienyrityksen liiketoimintojen myynti ja uudelleenjärjestely : Case: Yritys 1

European Business Administration

Students are encouraged to research topics that are of particular interest to them. These should of course be related to business, economic and working life. Thesis topics include finance, strategy, human resource management, political economy, marketing, organizational behaviour, logistics and supply chain management, sales, and communication. Research projects can be work-based or of a more theoretical nature. Some examples of recent theses: 

 • Fertility decline in Finland: causes and consequences
 • Potential use of Web 2.0 tools in technical analysis of securities
 • Societas Europea - the new European company : the one size fits all model, facilitating European trade?
 • Advertising efforts in social media : effective or not?
 • Decision-making in project management

European Management

Students are encouraged to research topics that are of particular interest to them. These should of course be related to business, economic and working life. Thesis topics include finance, strategy, human resource management, political economy, marketing, organizational behaviour, logistics and supply chain management, sales, and communication. Research projects can be work-based or of a more theoretical nature. Some examples of recent theses:

 • Demand forecasting in the apparel industry
 • Income inequality and stagnation: a causal relationship?
 • Equity-based crowdfunding in Finland: the emerging funding phenomenon
 • Smart beta ETFS: adding value for the ETF investors?
 • Importance of Public Relations in product launches

Lisätietoja