Sosiaali- ja terveysalan opinnäytetyöt

Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto antaa mahdollisuuden suuntautua hyvin monenlaisiin tehtäviin.

Alan opinnäytetyöt ovat pääosin työelämäyhteistyössä työelämän tarpeisiin toteutettavia tutkimus- ja kehittämistöitä.

Opinnäytetyö kytkeytyy kiinteästi koulutusohjelman ydinosaamisalueisiin ja antaa opiskelijalle valmiuksia käytännön asiantuntijatehtäviin. Muodoltaan se voi olla kehittämishanke, suunnittelutehtävä, tuote tai tutkielma, joiden avulla parannetaan käytänteitä ja luodaan uusia toimintamalleja ja menettelytapoja ammattialan keskeisiin tarpeisiin.

Lisätietoja