Tekniikan alan opinnäytetyöt

Tekniikan alan ammattikorkeakoulututkinto antaa mahdollisuuden suuntautua hyvin monenlaisiin tehtäviin - oheen on poimittu esimerkkejä alan opinnäytetöistä.

Esimerkkejä opinnäytetyöaiheista

Automaatiotekniikka

 • EH-net web-palvelin rakennusautomaation valvontajärjestelmänä
 • Ethernet-verkko taajuusmuuntajaympäristössä
 • Robotin ohjaus konenäöllä

Bio- ja elintarviketekniikka

 • DNA-siruteknologian soveltaminen isyysmäärityksessä
 • Heran hyötykäyttö etanoliksi
 • Pastöroitujen mikroaterioiden valmistusprosessin ongelmakohdat

Elektroniikka

 • Antureiden taajuusvastemittaukset
 • Lynx-testiaseman testauslaite
 • UPS-laitteen etänäyttöyksikön ohjainkortti

Information Technology

 • Digital identity management systems
 • Integrated VoIP solution for businesses
 • Video conferencing on the Symbian platform

Kemiantekniikka

 • Automaattiset ympäristömittaukset Suomessa
 • Kompostointiprosessin seuranta ja mittaukset
 • Simulointimallin ja laitosmallin integrointi

Maanmittaustekniikka

 • Laserkeilaus teollisuuden laitosmittauksissa
 • Tulvasuojelu maankäytön suunnittelussa
 • Ympäristövaikutusten selvittäminen asemakaavoituksessa

Materiaali- ja pintakäsittelytekniikka

 • Maalausliikkeen ympäristöohjelma
 • Elektrolyyttisen sinkkipinnoitteen elinkaarianalyysi
 • Pienyrityksen rakennusmaalauskustannuslaskenta

Media Engineering

 • Accessible e-learning site for visually impaired persons
 • Design and integration of a mobile interface for online booking systems
 • Online interactive application for bathroom design

Mediatekniikka

Graafinen tekniikka

 • Digitaalisen painomenetelmän ympäristövaikutukset
 • Lehtikustantamon työnkulku ja laatutyökalut
 • Standardinmukainen painaminen suurkuvatulostimilla

Digitaalinen media

 • Käytettävyys www-suunnittelussa
 • Mobiilisuunnittelumalli
 • Monikanavaäänen tuottaminen interaktiiviseen elokuvatallenteeseen

Talotekniikka

 • Ekologinen omakotitalo
 • Kiinteistöjen kosteus ja homevauriot
 • Vesi- ja viemärisuunnittelu sekä 3D-mallintaminen MagiCAD-ohjelmalla

Tietotekniikka

 • Langattoman lähiverkon toteuttaminen kriittiseen teollisuusympäristöön
 • Seulontamammografiajärjestelmän rakentaminen
 • Toiminnanohjausjärjestelmän (ERP) käyttöönotto

Tuotantotalous

 • Jakelu- ja varastotoimintojen keskittämisen kannattavuuden tarkastelu
 • Mittarit ja tunnusluvut johdon päätöksenteon tukena
 • Tietohallinnon prosessien kehittäminen

Lisätietoja