Sosiaali- ja terveysalalta valmistuvat

Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto antaa mahdollisuuden suuntautua hyvin monenlaisiin tehtäviin - oheen on poimittu esimerkkejä valmistuneiden tehtävänimikkeistä.

Esimerkkejä tehtävänimikkeistä


Apuvälinetekniikka

 • Apuvälineteknikko

Bioanalytiikka

 • Bioanalyytikko

Ensihoito

 • Ensihoitaja

Fysioterapia

 • Fysioterapeutti

Hammastekniikka

 • Hammasteknikko

Hoitotyö

 • Kätilö
 • Sairaanhoitaja
 • Terveydenhoitaja

Jalkaterapia

 • Jalkaterapeutti

Nursing

 • Nurse

Optometria

 • Optikko

Osteopatia

 • Osteopaatti

Radiografia ja sädehoito

 • Röntgenhoitaja

Sosiaaliala

 • Sosionomi

Suun terveydenhoito

 • Suuhygienisti

Toimintaterapia

 • Toimintaterapeutti

Vanhustyö

 • Geronomi