Tekniikan alalta valmistuvat

Tekniikan alan ammattikorkeakoulututkinto antaa mahdollisuuden suuntautua hyvin monenlaisiin tehtäviin - oheen on poimittu esimerkkejä valmistuneiden tehtävänimikkeistä.

Esimerkkejä tehtävänimikkeistä

Automaatiotekniikka

 • Automaatiosuunnittelija
 • Huoltoinsinööri
 • Kehitysinsinööri
 • Menetelmäsuunnittelija
 • Tuotantoinsinööri
 • Tuotepäällikkö

Bio- ja elintarviketekniikka

 • Käyttöpäällikkö
 • Laatupäällikkö
 • Terveystarkastaja
 • Tuotannonsuunnittelija
 • Tuotekehittäjä
 • Tutkimusinsinööri

Elektroniikka

 • Huoltoinsinööri
 • Järjestelmäinsinööri
 • Piirilevysuunnittelija
 • Prosessi-insinööri
 • Testaussuunnittelija
 • Tuotespesialisti

Information Technology

 • HW/SW engineer
 • Network security specialist
 • Product manager
 • R & D engineer
 • System analyst
 • Technical support consultant

Kemiantekniikka

 • Kehitysinsinööri
 • Laboratorioinsinööri
 • Prosessisuunnittelija
 • Quality control analyst
 • Tuotantoinsinööri
 • Turvallisuusinsinööri

Maanmittaustekniikka

 • Geodeettinen laskija
 • Maanmittausinsinööri
 • Sovelluskehittäjä
 • Tekninen tuki (satelliittipaikannusjärjestelmä)
 • Toimitusinsinööri

Materiaali- ja pintakäsittelytekniikka

 • Kehitysinsinööri
 • Laatukoordinaattori
 • Myynti-insinööri
 • Pintakäsittelyinsinööri
 • Tekninen neuvoja
 • Työmaapäällikkö

Media Engineering

 • Application specialist
 • Software designer
 • technical producer
 • Webmaster
 • Www-suunnittelija

Mediatekniikka

Graafinen tekniikka

 • Käyttöinsinööri
 • Suunnitteluinsinööri
 • Tuotannonsuunnittelija
 • Tuoteasiantuntija

Digitaalinen media

 • Interface developer
 • Webmaster
 • Www-suunnittelija

Talotekniikka

 • Kiinteistöpäällikkö
 • LVI-suunnittelija
 • Sähkösuunnittelija
 • Taloautomaatiopäälikkö
 • Tarjouslaskentainsinööri
 • Tuotepäällikkö

Tietotekniikka

 • Järjestelmävastaava
 • Network engineer
 • SW/HW-suunnittelija
 • Tuotekehitysinsinööri
 • Tutkimusinsinööri

Tuotantotalous

 • Järjestelmäasiantuntija
 • Logistiikkasuunnittelija
 • Tuotannonsuunnittelija
 • Varastosuunnittelija
 • Yhteyspäällikkö