Tilaa organisaatiollesi selvitys, kehittämisideoita tai uusia ratkaisuehdotuksia opinnäytetyönä

Kulttuurituotannon opinnäytetyön tilaajana saat useimmiten kehittämisehdotuksia, kuluttajatietoa, uusia avauksia ja ehdotuksia toiminnan tehostamiseen tai muuta käytännöllistä hyötyä kirjallisessa muodossa.

Kulttuurituotannon amk-opinnäytetyö on kartoitus, selvitys tai kehittämishanke, jossa etsitään ratkaisuja kulttuurialan tuotannollisten haasteiden ratkaisemiseksi. Opinnäytetyö on aina tilaustyö, joka kuitenkin kumpuaa opiskelijan omista ammatillisista kiinnostuksenkohteista.

Töissämme olennaista on sovellettavuus. Esimerkiksi yleisötutkimus ei sellaisenaan riitä opinnäytetyöksemme, mutta se voi olla osa yhdessä sovittavaa kehittämistyötä. Löyhän briefin perusteella opiskelijamme osaavat ehdottaa työn käytännöllistä toteutustapaa: esitä siis ongelmasi meille mieluusti kysymysmuodossa. Esim. "Kuinka teatterimme voisi löytää uusia yleisöjä?" Tai "Miten markkinointiamme voisi tehostaa?" Tai "Minkälaisia yritysyhteistyökumppanuuksia festivaalimme voisi luoda ja millä keinoin?"

Anna ehdotuksesi tällä lomakkeella

Lisätietoja laura-maija.hero(at)metropolia.fi