Tarjoa projektia tai työharjoittelupaikkaa

Opetussuunnitelmamme olennainen osa on käytännön työkokemus. Opiskelijamme työskentelevät opintojensa aikana monipuolisissa työtehtävissä kulttuurialan tapahtumissa, yhdistyksissä, järjestöissä ja yrityksissä. Työharjoittelija voi olla tuotannon assistentti tai tapahtuman pääkoordinaattori ja kaikkea siltä väliltä, sopimuksen mukaan. Tavoitteena on, että opiskelija hallitsee käytännön projektityöskentelyn, pystyy syventämään oppimistaan opintojen edetessä sekä kykenee luomaan työllistämistään edistäviä kontakteja käytännön projektien kautta.

Työn laajuus voi vaihdella pienemmästä projektista usean kuukauden työharjoitteluun. Työharjoittelun laajuus on kaikkiaan 5 kk täysipäiväistä työtä (800 tuntia). Harjoittelu jaetaan usein kahteen eri paikassa tehtävään 2,5 kuukauden (400 tuntia) jaksoon. Työharjoittelun voi tehdä myös osapäiväisesti pidemmällä aikavälillä.

Projektit ovat kestoltaan lyhyempiä, noin 100 - 150 tunnin työpanoksen vaativia projektitöitä, joissa opiskelija voi syventää teoriaopintojaan eri näkökulmien kautta. Opintojen ohjaukselliset näkökulmat liittyvät monin eri tavoin markkinointiin, johtamiseen sekä kulttuuriin yhteiskunnassa (mm. yleisötyö, kaupunkilaisten osallistaminen taiteen ja kulttuurin keinoin). Projekteja tehdään normaalin lähiopetuksen kanssa yhtä aikaa tai loma-aikoina.

Työharjoittelu ja projektit tapahtuvat aina opettajan ja työharjoittelupaikan nimeämän ammattilaisen ohjauksessa.

Lisätietoja merja.koskiniemi-laitinen(at)metropolia.fi