EduExcellence

EduExcellence-hankkeen tavoitteena on, että kolme korkeakoulua muodostavat vahvan osaamiskeskittymän, josta tulee ammattikorkeakoulusektorin suurin koulutusviejä vuoteen 2020 mennessä.

Yhteisinä koulutusviennin kärkinä ovat ammatillinen opettajankoulutus, hotelli-, ravintola-ja matkailualan, sosiaali- ja terveysalan, terveydenhoidon erityisalojen sekä turvallisuusalan koulutus. 

Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian kilpailukykytekijöinä ovat erinomainen vetovoima, työelämälähtöisyys, korkea kansainvälisyyden taso, korkeat työllistymisluvut, yrittäjyyteen kannustava ilmapiiri ja ammattitaitoinen henkilöstö. Näitä tuodaan esille markkinoinnissa, joista ensimmäinen toimenpide oli osallistua GESS Dubain kansainväliseen koulutusmessutapahtumaan maaliskuussa.  

Hankkeen puitteissa parhaillaan kootaan yhteistarjontaan kaikkien korkeakoulujen englanninkieliset tutkintokoulutukset. Tarjonnasta valitaan kärkituotteet myyntiin asiakkaiden kiinnostuksen ja markkinoiden mukaan. Yhteistarjontaan otetaan mukaan sekä amk- että ylemmät amk-tutkintokoulutusohjelmat. Myös modulaariset tuotteet kootaan yhteen, tällaisia ovat esimerkiksi eMBA-moduulit.

Kolmen korkeakoulun henkilöstölle tehtiin maaliskuun aikana verkkoaivoriihi, jonka avulla kerättiin ajatuksia koulutusviennin kehittämiseksi ja tehtiin samalla hanketta henkilöstölle tutuksi. Kyselyyn saatiin lähes 200 vastausta, tuloksia analysoidaan tarkemmin loppukevään aikana.

Lisätietoja

Vararehtori ja kaupallinen johtaja Jouni Ahonen, Haaga-Helia
puh. 050 518 8151