Perinteiset korkeakoulurajat madaltuvat

Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian opiskelijat voivat jatkossa hyödyntää kaikkien kolmen korkeakoulun opetustarjontaa ja rakentaa yksilöllisiä osaamispolkuja, jotka johtavat uudenlaisen ja tulevaisuuden tarpeita vastaavan osaamisen kehittymiseen. Valmistuminen nopeutuu ja osaaminen lisääntyy. 

Pitkän tähtäimen tavoitteena on rakentaa kokonaisia tutkinto-polkuja, joissa opiskelijat voivat koota osaamisensa eri korkeakoulujen opetustarjonnasta. Yhteistyö ja mahdollisuudet lisääntyvät! 

Haaga-Heliassa, Laureassa ja Metropoliassa on yhteensä kuusi koulutusalaa lukuisine tutkinto-ohjelmineen ja yli 34 000 opiskelijaa:

Opintojaksot

Lukuvuonna 2017- 2018 kukin korkeakoulu tarjoaa kumppaneilleen 5- 10 opintopisteen opintojaksoja, jotka opiskelija voi sisällyttää henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan:

  • Haaga-Helia: Yrittäjyys
  • Laurea: Digital Business Cloud
  • Metropolia: Tuotannollisen toiminnan perusteet

Lisäksi tullaan tarjoamaan 15- 30 opintopisteen moduleita.

Tavoitteena on että opiskelijat pääsevät ilmoittautumaan syksyllä alkaville kursseille toukokuussa 2017.

Osaamispolut

Opiskelijoiden liikkuvuutta kehitetään tulevaisuudessa entistä joustavammaksi. Yhteiset 15-60 opintopisteen osaamispolut tulevat tarjolle lukuvuoden 2017-2018 aikana. Opiskelija voi joustavasti valita osaamisen kehittymistä tukevia osaamispolkuja osaksi tutkintoaan. 

Tulevaisuuden tutkinnot

Uuden sisältöisiä yhteisiä tutkintoja suunnitellaan vastaamaan työelämän tulevaisuuden tarpeita. Uudenlaisen osaamisen vaateet tarjoavat oivan mahdollisuuden innovatiiviselle kehittämiselle.