Green Card - Perinteiset korkeakoulurajat madaltuvat

Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian opiskelijat voivat jatkossa hyödyntää kaikkien kolmen korkeakoulun opetustarjontaa ja rakentaa yksilöllisiä opintopolkuja, jotka johtavat nopeaan valmistumiseen ja osaamisen päivittämiseen.

Pitkän tähtäimen tavoitteena on rakentaa kokonaisia tutkinto-opintopolkuja, joissa opiskelijat voivat koota osaamisensa eri korkeakoulujen opetustarjonnasta. Raja-aidat kaatuvat kolmessa vaiheessa.

Ensimmäinen vaihe: Virtuaaliset opintomoduulit

Lukuvuonna 2016-2017 kukin korkeakoulu tarjoaa kumppaneilleen 15 opintopisteen suuruisia moduuleja, jotka opiskelija voi sisällyttää henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan:

  • Haaga-Helia: Yrittäjyys
  • Laurea: Digital Business Cloud
  • Metropolia: Tuotannollisen toiminnan perusteet

Tavoitteena on että opiskelijat pääsevät ilmoittautumaan syksyllä alkaville kursseille toukokuussa 2016.

Toinen vaihe: Opiskelijavaihto pääkaupunkiseudulla

Lukuvuonna 2017-2018 avataan tutkinto-opiskelijoille mahdollisuus lukukauden tai lukuvuoden pituiseen pääkaupunkiseudun opiskelijavaihtoon, joka tukee erityisesti opiskelijan yksilöllistä oppijan polkua.

Kolmas vaihe: Tutkinto-ohjelmien väliset opintopolut

Kolmannessa vaiheessa toteutetaan korkeakoulujen tutkinto-ohjelmien välisiä yhteisiä opintopolkuja, aluksi alakohtaisina kokeiluina:

  • Laurean ja Metropolian sosiaali- ja terveysalan opintopolkujen yhdistelmät
  • Haaga-Helian ja Laurean matkailu- ravitsemisalan opintopolkujen yhdistelmät
  • kaikkien kolmen liiketalouden opintopolkujen yhdistelmät