Työelämälähtöisyys 9.0

Edistämme uusia työelämäyhteistyön toimintamalleja mm. kehittämällä kumppanuksiamme ekosysteemiajattelun pohjalta ja joukkoistamalla opiskelijoitamme erilaisten tapahtumien järjestämiseen.

Lisätietoja

Prosessijohtaja Antti Vettenranta
(09) 8868 7246
antti.vettenranta laurea fi

 

 

 

Osuus koko Suomen AMK- ja ylemmistä AMK-tutkinnoista