Tarjouspyynnöt

Kaikissa Metropolian tarjouspyynnöissä noudatetaan lakia julkisista hankinnoista sekä tilaaja-vastuulakia. Lisäksi noudatetaan alla olevia listattuja hankintaehtoja, mikäli ne mainitaan tarjouspyynnössä tai tarjouspyynnön liitteenä olevassa sopimusluonnoksessa. 

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy on siirtynyt marraskuussa 2013 sähköisen kilpailutusjärjestelmän (tarjouspalvelu.fi-toimittajaportaali) käyttöön.

Avoimet tarjouspyynnöt

Tarjouspyyntömateriaalit löytyvät sähköisestä tietokannasta

Hankintaehdot

Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot (JIT 2007)
Suositusteksti ja liitteet:

 1. Soveltamisohje
 2. Yleiset sopimusehdot (JIT 2007 -yleiset ehdot)
 3. Erityisehtoja tilaajan sovellushankinnoista (JIT 2007 -sovellukset)
 4. Erityisehtoja palveluista (JIT 2007-Palvelut)
 5. Erityisehtoja konsultointipalveluista (JIT 2007 -Konsultointi)
 6. Erityisehtoja valmisohjelmistohankinnoista (JIT 2007 -valmisohjelmistot)
 7. Erityisehtoja laitehankinnoista (JIT 2007 -laitteet)
 8. Sopimusmalli tilaajan sovellushankinnoista
 9. Sopimusmalli palvelun toimittamisesta
 10. Sopimusmalli konsultointisopimuksesta

JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot (JIT 2015) ja liitteet:

 1. Yleiset sopimusehdot (JIT 2015 - Yleiset ehdot)
 2. Erityisehtoja tilaajan sovellushankinnoista avoimen lähdekoodin ehdoin (JIT 2015 - Tilaajan sovellukset avoin lähdekoodi)
 3. Erityisehtoja tilaajan sovellushankinnoista muulla kuin avoimella lähdekoodilla (JIT 2015 - Tilaajan sovellukset ei-avoin)
 4. Erityisehtoja ketterillä menetelmillä toteuttavista projekteista (JIT 2015 - Ketterät menetelmät)
 5. Erityisehtoja palveluista (JIT 2015 - Palvelut)
 6. Erityisehtoja konsultointipalveluista (JIT 2015 - Konsultointi)
 7. Erityisehtoja laitehankinnoista (JIT 2015 - Laitteet)
 8. Erityisehtoja tietoverkon välityksellä toimitettavista palveluista (JIT 2015 - Palvelut verkon kautta)
 9. Tukimateriaalia: Avoimista rajapinnoista tietojärjestelmä- tai palveluhankinnoissa

Sopimukset

 1. Mainostoimistosopimus2008