Laatu Metropoliassa

Laatu on Metropolian työntekijöille yhteinen tärkeä arvo, johon tähtäämme kaikessa toiminnassamme. Laadukkaan asiatuntijatyön takana ovat motivoituneet ja kehittämismyönteiset työntekijät, joiden pyrkimyksenä on aikaansaada erinomaisia tuloksia hyvässä hengessä.

Edellytyksenä laadukkaan toiminnan ja lopputulosten saavuttamiseksi on toiminnan jatkuva kehittäminen ja parantaminen, joka näyttäytyy Metropolian kaikessa toiminnassa. Haluamme kasvaa ja kehittyä strategiamme mukaisesti tänään ja tulevaisuudessa ja tätä kautta tuottaa laadukasta huippuosaamista kansallisesti ja kansainvälisesti. Lue lisää strategiastamme >>

Metropolian laatupolitiikan tavoite on kuvattuna Metropolian johtosäännön 5 §:ssä:

"Metropoliassa kaikki toiminta on tarkoituksenmukaista ja kustannustehokasta. Se tuottaa korkeatasoisia tuloksia, joita eri sidosryhmät arvostavat ja joihin ne ovat tyytyväisiä. Pyrkimys laadukkuuteen ohjaa kaikkea metropolialaista toimintaa ja se on elimellinen osa Metropolian johtamista." Lue lisää laatupolitiikastamme >>

Metropolian laadunhallinnan prosessi perustuu jatkuvan kehittämisen kehän periaatteelle, joka toteutetaan selkeään vastuunjakoon perustuvalla ja kaikki organisaatiotasot yhdistävällä laadunvarmistuksen ja kehittämisen kokonaisuudella.

Suunnittelu

Toiminnan suunnittelu perustuu korkeakoulun strategiaan ja analysoituun palautetietoon sekä toimintaympäristöä koskevaan nykytila- ja ennakointitietoon.

Toteutus

Toteutus rakentuu suunnitelmien, tavoitteiden ja yhteisesti käytössä olevien toimintaohjeiden ja -tapojen pohjalle.

Arviointi

Laatua, vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta pyritään seuraamaan arvioinnissa reaaliaikaisesti, jotta havaittuihin mahdollisuuksiin ja ongelmiin voidaan reagoida nopeasti.

Kehittäminen

Metropolian toimintaa kehitetään analysoimalla arvioinnista saatua tietoa ja jalostamalla sen pohjalta ideoita sekä ratkaisuvaihtoehtoja toiminnan kehittämiseksi ja parantamiseksi.

Lue lisää laatujärjestelmästä >>