Lahjoita opiskeluun ja tutkimukseen

Yritys, yhteisö ja yksityinen henkilö voi lahjoittaa varoja joko Metropolian tukisäätiölle tai Metropolia Ammattikorkeakoululle. Lahjoitus on sijoitus tulevaisuuteen ja lahjoittajan nimeämälle tutkimus- ja koulutusalalle Metropoliassa. Lahjoittajien tuella rahoitetaan opiskelijoiden apurahoja, tutkimustyötä ja Metropolian kehitystä.

Tue opiskelua ja tutkimusta

Yritykset ja yksityiset voivat lahjoituksin tukea tutkimusta ja opiskelua 

täyttämällä lahjakirjan tästä linkistä >>

Yritys voi lahjoittaa tietylle tutkimusalueelle tai tutkinto-ohjelman alalle. Säätiöasiamiehen
tai Metropolian tutkinto-ohjelmien ja opettajien kanssa voit keskustella yrityksellenne sopivimmasta
tavasta tukea Metropolian TKI-työtä ja opiskelijoita.

Tukisäätiö ottaa myös mielellään vastaan testamenttilahjoituksia ja merkkipäiväkeräyksiä,
jotka voi kohdentaa lahjoittajan toivomaan tarkoitukseen. Merkittävän suuren lahjoituksen
perusteella voidaan säätiöön nimetä lahjoittajan nimikkorahasto.

Alumni >>

vaikuta oman alasi
tulevaisuuteen

Lahjoita opiskeluun ja tutkimukseen

Yritys, yhteisö ja yksityinen henkilö voi lahjoittaa varoja joko Metropolian tukisäätiölle tai Metropolia Ammattikorkeakoululle. Lahjoitus on sijoitus tulevaisuuteen ja lahjoittajan nimeämälle tutkimus- ja koulutusalalle Metropoliassa. Lahjoittajien tuella rahoitetaan opiskelijoiden apurahoja, tutkimustyötä ja Metropolian kehitystä.