Lahjoitus taiteelle, tutkimukselle ja tutkinnoille

Yritys, yhteisö ja yksityinen henkilö voi lahjoittaa varoja joko Metropolian tukisäätiölle tai Metropolia Ammattikorkeakoululle. Lahjoitus on sijoitus tulevaisuuteen ja lahjoittajan nimeämälle tutkimus- ja koulutusalalle Metropoliassa. Lahjoittajien tuella rahoitetaan opiskelijoiden apurahoja, tutkimustyötä ja Metropolian kehitystä.

Lahjoitus Metropolialle

Yksityishenkilönä, yrityksenä ja yhteisönä voit lahjoittaa Metropolialle valitsemaasi kohteeseen. Yli 850 euron lahjoituksesta voit tehdä lahjoitusvähennyksen henkilöverotuksessa (tuloverolaki 98 a §) tai elinkeinoverotuksessa (tuloverolaki 57 §).

Metropolialla on monia kiinnostavia lahjoituskohteita oopperaproduktioista tekniikan laboratorioihin ja nimikkosaleista konservoinnin kulttuuriperintökohteisiin. Myös tutkimushankkeet tarvitsevat ulkopuolisia lahjoittajia. Lisäksi vaikkapa ulkomaalaisten (EU:n ja ETA-alueen ulkopuolisten) tutkinto-opiskelijoiden stipendeihin kaivataan rahoitusta.

Tulostettava lahjoituslomake (pdf)

Yhteyshenkilöt lahjoituksiin liittyvissä keskusteluissa

Musiikki, taide, kulttuuriperintö ja eri koulutusalojen lahjoitukset

Tuire Ranta-Meyer, yhteiskuntasuhteista vastaava johtaja
tuire.ranta-meyer metropolia fi
puhelin 050 5262002


Tutkimus- ja tiedelahjoitukset

Anna-Maria Vilkuna, TKI-johtaja,
anna-maria.vilkuna metropolia fi 
puhelin 040 334 7929Apurahat ja stipendit opiskelijoille

Metropolian tukisäätiön päämääränä on Metropolia Ammattikorkeakoulun tutkimustoiminnan tukeminen ja oppimistoiminnan edistäminen. Tärkeimpänä toimintamuotona on Metropolian opiskelijoille annetut apurahat ja stipendit, joilla tuetaan opinnäytetöissä ja muissa opinnoissa tehtävää tutkimusta, opintomatkoja ja innovaatiotoimintaa.

Apurahat rahoitetaan yrityksiltä, yhteisöiltä ja yksityisiltä saaduista lahjoituksista sekä tukisäätiön rahastosijoitusten tuotoista.

Metropolian tukisäätiö on rekisteröity Säätiörekisteriin. Verohallinnon päätöksellä Metropolian tukisäätiö on nimetty vuosiksi 2015-2019 sellaiseksi tuloverolain 57§:n 1 mom 2 kohdassa tarkoitetuksi säätiöksi, jolle tehdyn 850 – 50 000 euron rahalahjoituksen toinen yhteisö saa vähentää tulostaan verotuksessa.

Tue opiskelua ja tutkimusta

Yritykset ja yksityiset voivat lahjoituksin tukea tutkimusta ja opiskelua 

täyttämällä lahjakirjan tästä linkistä >>

Yritys voi lahjoittaa tietylle tutkimusalueelle tai tutkinto-ohjelman alalle. Säätiöasiamiehen
tai Metropolian tutkinto-ohjelmien ja opettajien kanssa voit keskustella yrityksellenne sopivimmasta
tavasta tukea Metropolian TKI-työtä ja opiskelijoita.

Tukisäätiö ottaa myös mielellään vastaan testamenttilahjoituksia ja merkkipäiväkeräyksiä,
jotka voi kohdentaa lahjoittajan toivomaan tarkoitukseen. Merkittävän suuren lahjoituksen
perusteella voidaan säätiöön nimetä lahjoittajan nimikkorahasto.

Yhteystiedot

Metropolian tukisäätiö (2273736-1)
tukisaatio metropolia fi

postiosoite: Metropolian tukisäätiö c/o Lindfors, PL 4000, 00079 Metropolia
katuosoite: Bulevardi 31, 00180 Helsinki

Juha Lindfors
Säätiöasiamies
tukisaatio metropolia fi
puh. 050 512 5099

Alumni tukijana

Opiskelustasi Metropoliassa tai sitä edeltävissä oppilaitoksissa voi olla vuosi tai vuosikymmen. Oppilaitoksella oli roolinsa kasvussasi ihmisenä ja asiantuntijana. Opinnot tarjosivat näkökulmaa maailmaan, alkusysäyksen ammatilliselle osaamisellesi ja verkostojen kehittymiselle.

Alumnina voit tukea nykyisiä opiskelijoita heidän opintovuosinaan. Alumnina voit antaa nykyisille opiskelijoille aikaasi, kokemustasi tai kannustavan stipendilahjoituksesi. Metropolian ja kaikkien sitä edeltäneiden oppilaitosten kasvatit ovat tervetulleita liittymään Metropolian alumnirekisteriin.

Alumnit voivat Metropolian tukisäätiön kautta lahjoittaa varoja alumnistipendeihin lahjakkaille opiskelijoille, tutkimukseen tai muihin mahdollisiin tarkoituksiin. Lahjoituksen voi myös kohdentaa tietylle tutkimusalalle tai tutkinto-ohjelmalle.

Lisätietoja

Alumnisuhdetoiminnan koordinaattori Milla Hakkarainen
alumni metropolia fi050 342 0341

Lahjoitus taiteelle, tutkimukselle ja tutkinnoille

Yritys, yhteisö ja yksityinen henkilö voi lahjoittaa varoja joko Metropolian tukisäätiölle tai Metropolia Ammattikorkeakoululle. Lahjoitus on sijoitus tulevaisuuteen ja lahjoittajan nimeämälle tutkimus- ja koulutusalalle Metropoliassa. Lahjoittajien tuella rahoitetaan opiskelijoiden apurahoja, tutkimustyötä ja Metropolian kehitystä.