Lahjoitus Metropolialle on lahja suomalaiselle osaamiselle, taiteelle ja tutkimukselle

Metropoliassa, Suomen suurimmassa ja monipuolisimmassa ammattikorkeakoulussa on 16 600 lahjakasta opiskelijaa. Korkeakoulumme tarjoaman opetuksen lisäksi he tarvitsevat näkökulmaa maailmaan sekä alkusysäyksen huippuosaamiselle ja verkostojensa kehittymiselle. Heillä on edellytykset kasvaa merkittävään rooliin ja kansainvälisiin tehtäviin sinun tukesi avulla.

Yksityishenkilönä, yrityksenä ja yhteisönä voit lahjoittaa Metropolialle valitsemaasi kohteeseen. Yli 850 euron lahjoituksesta voit tehdä lahjoitusvähennyksen henkilöverotuksessa (tuloverolaki 98 a §) tai elinkeinoverotuksessa (tuloverolaki 57 §).

Metropolialla on monia kiinnostavia lahjoituskohteita oopperaproduktioista tekniikan laboratorioihin ja nimikkosaleista hyvinvoinnin palveluihin.

Myös tutkimushankkeet tarvitsevat ulkopuolisia lahjoittajia. Lisäksi vaikkapa ulkomaalaisten (EU:n ja ETA-alueen ulkopuolisten) tutkinto-opiskelijoiden stipendeihin kaivataan rahoitusta.

Ole ystävällisesti yhteydessä lahjoituksiin liittyvissä keskusteluissa seuraaviin yhteyshenkilöihin

Suurlahjoitukset ja strategisiin kumppanuuksiin liittyvät lahjoitukset

Riitta Konkola, toimitusjohtaja-rehtori
riitta.konkola@metropolia.fi
puhelin 050 548 6069


Musiikki, taide, kulttuuriperintö ja eri koulutusalojen lahjoitukset

Tuire Ranta-Meyer, yhteiskuntasuhteista vastaava johtaja
tuire.ranta-meyer metropolia fi
puhelin 050 5262002


Tutkimus- ja tiedelahjoitukset

Anna-Maria Vilkuna, TKI-johtaja,
anna-maria.vilkuna metropolia fi 
puhelin 040 334 7929


Voit tehdä lahjoituksen sähköisellä lomakkeella

tai

toimittamalla tulostettavaan lahjoituslomakkeeseen (pdf) sähköpostilla tai postitse henkilön nimellä ja osoitteella PL 4000, 00079 METROPOLIA.

Apurahat ja stipendit opiskelijoille

Metropolialla on myös tukisäätiö, joka ottaa lahjoituksia vastaan. Metropolia-säätiön päämääränä on tutkimustoiminnan tukeminen ja oppimistoiminnan edistäminen. Tärkeimpänä toimintamuotona on opiskelijoille annetut apurahat ja stipendit, joilla tuetaan opinnäytetöissä ja muissa opinnoissa tehtävää tutkimusta, innovaatiotoimintaa ja opintomatkoja.

Apurahat rahoitetaan yrityksiltä, yhteisöiltä ja yksityisiltä saaduista lahjoituksista sekä tukisäätiön rahastosijoitusten tuotoista.

Metropolian tukisäätiö on rekisteröity Säätiörekisteriin. Verohallinnon päätöksellä Metropolian tukisäätiö on nimetty vuosiksi 2015−2019 sellaiseksi tuloverolain 57§:n 1 mom. 2 kohdassa tarkoitetuksi säätiöksi, jolle tehdyn 850 – 50 000 euron rahalahjoituksen toinen yhteisö saa vähentää tulostaan verotuksessa.

Yritykset ja yksityiset voivat täyttää lahjakirjan ja lahjoittaa nimeämälleen tutkinto-ohjelmalle tai tutkimusalalle. Säätiöasiamiehen tai tutkinto-ohjelmien ja opettajien kanssa voi mielellään keskustella sopivimmasta tavasta tukea Metropolian osaamista. Tukisäätiö ottaa myös mielellään vastaan testamenttilahjoituksia ja merkkipäiväkeräyksiä, jotka voi kohdentaa lahjoittajan toivomaan tarkoitukseen. Merkittävän suuren lahjoituksen perusteella voidaan säätiöön nimetä lahjoittajan nimikkorahasto.

Yhteystiedot

Metropolian tukisäätiö (2273736-1)
tukisaatio metropolia fi

postiosoite: Metropolian tukisäätiö c/o Lindfors, PL 4000, 00079 Metropolia
katuosoite: Bulevardi 31, 00180 Helsinki

Juha Lindfors
Säätiöasiamies
tukisaatio metropolia fi
puh. 050 512 5099

Yritykset ja yksityiset voivat lahjoituksin tukea tutkimusta ja opiskelua 

täyttämällä lahjakirjan tästä linkistä

Alumni tukijana

Alumnina voit tukea nykyisiä opiskelijoita heidän opintovuosinaan ja antaa nykyisille opiskelijoille aikaasi, kokemustasi tai kannustavan stipendilahjoituksesi. Metropolian ja kaikkien sitä edeltäneiden oppilaitosten kasvatit ovat tervetulleita liittymään Metropolian alumnirekisteriin.

Alumnit voivat tehdä lahjoituksia suoraan Metropolialle osaamisen, kilpailukyvyn, tutkintojen ja tutkimuksen edistämiseen tai kohdistaa ne Metropolia-säätiön kautta alumnistipendeihin lahjakkaille opiskelijoille.

Lisätietoja alumnitoiminnasta

Alumnisuhdetoiminnan koordinaattori Milla Hakkarainen
alumni@metropolia.fi
050 342 0341

Kapellimestari Mikko Franckilta merkittävä lahjoitus Metropolian musiikin koulutukseen

"En halua ainoastaan puhua, vaan myös toimia arvostamani yksikön puolesta”, merkittävän lahjoituksen Metropolian musiikin koulutukselle tehnyt kapellimestari Mikko Franck painottaa.

Lue lisää

Helsingin yrittäjät - Vanhakaupunki ry. teki lahjoituksen Metropolialle Suomi100-vuoden kunniaksi

”Lahjoituksella haluamme olla tukemassa Metropolian työelämälähtöisestä ammattikorkeakouluopiskelua ja edistää taitavien opiskelijoiden menestymistä”, yhdistyksen puheenjohtaja Taneli Hakkarainen painottaa.

Lue lisää

Tutustu vero-ohjeisiin

Yli 850 euron lahjoituksesta voit tehdä lahjoitusvähennyksen henkilöverotuksessa (tuloverolaki 98 a §) tai elinkeinoverotuksessa (tuloverolaki 57 §).

Verohallinnon ohjeet apurahojen, stipendien, tunnustuspalkintojen ja muiden palkintojen verotuksesta