Metropolian tukisäätiö

Metropolian tukisäätiön päämääränä on Metropolia Ammattikorkeakoulun tutkimustoiminnan tukeminen ja oppimistoiminnan edistäminen. Tärkeimpänä toimintamuotona on Metropolian opiskelijoille annetut apurahat ja stipendit, joilla tuetaan opinnäytetöissä ja muissa opinnoissa tehtävää tutkimusta, opintomatkoja ja innovaatiotoimintaa.

Apurahat rahoitetaan yrityksiltä, yhteisöiltä ja yksityisiltä saaduista lahjoituksista sekä tukisäätiön rahastosijoitusten tuotoista.

Metropolian tukisäätiö on rekisteröity Säätiörekisteriin. Verohallinnon päätöksellä Metropolian tukisäätiö on nimetty vuosiksi 2015-2019 sellaiseksi tuloverolain 57§:n 1 mom 2 kohdassa tarkoitetuksi säätiöksi, jolle tehdyn 850 – 50 000 euron rahalahjoituksen toinen yhteisö saa vähentää tulostaan verotuksessa.

Yhteystiedot

Metropolian tukisäätiö (2273736-1)
tukisaatio metropolia fi

postiosoite: Metropolian tukisäätiö c/o Lindfors, PL 4000, 00079 Metropolia
katuosoite: Bulevardi 31, 00180 Helsinki

Tue opiskelua ja tutkimusta

Yritykset ja yksityiset voivat lahjoituksin tukea tutkimusta ja opiskelua

täyttämällä lahjakirjan tästä linkistä >>

Yritys voi lahjoittaa tietylle tutkimusalueelle tai tutkinto-ohjelman alalle. Säätiöasiamiehen
tai Metropolian tutkinto-ohjelmien ja opettajien kanssa voit keskustella yrityksellenne sopivimmasta
tavasta tukea Metropolian TKI-työtä ja opiskelijoita.

Tukisäätiö ottaa myös mielellään vastaan testamenttilahjoituksia ja merkkipäiväkeräyksiä,
jotka voi kohdentaa lahjoittajan toivomaan tarkoitukseen. Merkittävän suuren lahjoituksen
perusteella voidaan säätiöön nimetä lahjoittajan nimikkorahasto.